Aktualności

Prezydent Claude Van Rooten w grudniu 2019 r. odwiedził Warszawę. Fot. Sebastian Małachowski

Przedłużona kadencja władz PIARC

Doroczne posiedzenie Rady PIARC, planowane na październik w Dakarze, nie odbędzie się. Kadencja władz, w tym prezesa stowarzyszenia, zostanie przedłużona o rok.

Utrzymanie dróg: docieranie systemu

Model wskaźnikowy utrzymania dróg się sprawdza i powinien być rozwijany – uznali uczestnicy kolejnego kolokwium online PKD, poświęconego procesom utrzymaniowym, które odbyło się 22 czerwca.

PKD o UTO: nie tylko elektryczne

PKD poparł propozycje uregulowania ruchu urządzeń transportu osobistego (UTO) na drogach publicznych, ale postuluje rozszerzenie regulacji o urządzenia także bez napędu elektrycznego.

W czasie pandemii na drogach najczęściej można było spotkać samochody ciężarowe, gdyż ruch osobowy zmalał bardzo znacznie.

PIARC: dalsze wnioski po COVID-19

PIARC opublikował kolejne podsumowanie swoich cotygodniowych webinarów pod hasłem „Odpowiedź na COVID-19”. Zawiera ono najważniejsze wnioski ze spotkań miedzy 15 a 30 kwietnia.

Zakończenie Kongresu w Gdańsku. Przedstawiciele władz Calgary otrzymują z rąk gospodarzy flagę PIARC, symbolizującą rolę organizatora następnego Kongresu.

Kongres Drogowy Calgary 2022 w nowej formule

Kolejny Kongres Drogowy PIARC odbędzie się w Calgary w dniach 8-11 lutego 2022 w nowej formule, poszerzonej o kwestie odporności dróg – poinformował sekretarz generalny organizacji Patrick Mallejacq.

Czy w transporcie COVID19 ma płeć?

W cyklu webinariów PIARC na temat sytuacji z pandemią koronawirusa odbyła się bardzo interesująca debata na temat jej wpływu na sytuację kobiet w transporcie drogowym, zwłaszcza w Afryce.

Książka o asfaltach wysokomodyfikowanych

„Mieszanki i nawierzchnie z ORBITON HiMA” to tytuł wydanej przez Orlen Asfalt książki, uzupełniającej znane „Poradniki Asfaltowe”. Dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej producenta.

Hulajnogi wyjadą z luki

Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało rozwiązania mające uporządkować ruch urządzeń transportu osobistego (takich jak np. hulajnoga elektryczna) na drogach publicznych.

Dlaczego PIARC - zobacz ulotkę po polsku!

Dlaczego rośnie znaczenie międzynarodowej współpracy w drogownictwie i jaką rolę odgrywa w niej PIARC – na te pytania znajdziesz odpowiedź w najnowszej ulotce dostępnej po polsku.

Jednym głosem na temat destruktu

W przypadku destruktu asfaltowego branża jest jednomyślna: należy ułatwić jego stosowanie, pokonując bariery biurokratyczne – to krótkie podsumowanie kolokwium zorganizowanego 7 maja.

Drogownictwo wobec pandemii: pierwsze wnioski PIARC

PIARC opublikował wnioski z dotychczasowych webinariów na temat sytuacji drogowców podczas pandemii COVID 19. W ostatnim webinarium 29 kwietnia obszerne informacje zaprezentowała GDDKiA.

Zdjęcie ilustracyjne

Dyrektorzy ZDW o relacjach z branżą

Dyrektorzy zarządów dróg wojewódzkich zapewniają, że są za partnerskimi relacjami z wykonawcami, ale nie chcą być stawiani „pod ścianą” w imię ratowania branży drogowej.

Nowy numer ROADS: jak zmieniał się znak PIARC

Opis zmian loga PIARC na przestrzeni 110 lat to jeden z ciekawszych artykułów najnowszego numeru kwartalnika ROADS, wydawanego przez tę organizację. Roczna prenumerata kosztuje 60 euro.

Konstruktywnie o destrukcie

Wicepremier Emilewicz oraz Ministrowie: Infrastruktury i Klimatu to adresaci pisma 4 organizacji drogowych w sprawie odpadów budowlanych. 7 maja PKD zaprasza na kolokwium o destrukcie asfaltowym.

Uwaga: zdjęcie jest ilustracyjne. Oczywiście żadna droga krajowa tak nie wygląda. Nawet przy odłożeniu koszenia...

Utrzymanie dróg w czasach zarazy

Można odłożyć w czasie mniej pilne prace utrzymaniowe na drogach, ale epidemia nie będzie powodem wstrzymania kar za niewywiązywanie się z umów. Wszystko musi być udokumentowane – przypomina GDDKiA.

Pieniądze ucieszą samorządowców i firmy drogowe

3,244 miliarda złotych to wartość dofinansowania do inwestycji na drogach gminnych i powiatowych w roku 2020. Na tę wiadomość czekali samorządowcy i mniejsze firmy drogowe.

Debata z głosem GDDKiA

Zasadniczą nowością w drugiej debacie na temat obecnej sytuacji na rynku budowy i utrzymania dróg, którą Polski Kongres Drogowy zorganizował 15 kwietnia był udział szefa GDDKiA Tomasza Żuchowskiego.

PIARC uruchomił serwis o COVID-19

PIARC uruchomił specjalny serwis internetowy poświęcony wpływowi pandemii koronawirusa na sektor drogowy.

Przesłanie ERF: mobilność w walce z pandemią

Federacja Drogowa Unii Europejskiej (ERF) skierowała przesłanie solidarności do całej branży drogowej w okresie ogólnoświatowej walki z pandemią koronawirusa.

15 lat odrodzonego Polskiego Kongresu Drogowego

Dokładnie 15 lat temu – 4 kwietnia 2005 został zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń KRS pod numerem 231691 Polski Kongres Drogowy, rozpoczynając nowy rozdział zrzeszania się polskich drogowców.

Nie żyje Wennemar Gerbens

W niedzielę 29 marca zmarł Wennemar Gerbens, były wieloletni przewodniczący FGSV, jedyny obcokrajowiec uhonorowany wyróżnieniem PKD „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”.

fot. Archiwum GDDKiA

Drogowa odpowiedź na zarazę: budować i szybciej płacić

Prezesi organizacji drogowych skierowali na ręce Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka stanowisko branży dotyczące kontynuowania robót w okresie trwania pandemii COVID-19.

Na budowie drogowej nie ma na ogół tłumu ludzi... Fot. archiwum GDDKiA

Nowe ograniczenia, ale budowy trwają

Rząd zaostrzył od 1 kwietnia ograniczenia działalności gospodarczej i codziennego funkcjonowania obywateli w celu zwalczania pandemii, ale nie zmieniają one zasadniczo warunków pracy w drogownictwie.

Prezentacja prof. Marka Mistewicza 3 grudnia 2019 r. w Warszawie. Fot. PKD

Książka o polskich Kongresach Drogowych

Prof. Marek Mistewicz z IBDiM przygotowuje do wydania książkę o administracji drogowej i Kongresach Drogowych w międzywojennej Polsce. Wciąż poszukuje nieznanych dotąd ilustracji.

PKD nie zorganizuje konferencji do września

Obradujący 25 marca w formie wideokonferencji Zarząd PKD stwierdził, że w stanie epidemii brak jest możliwości zorganizowania w zaplanowanym terminie konferencji w Wiśle i w Sile k. Olsztyna.

Raport PKD: budować czy nie budować?

Branża drogowa w obliczu pandemii stanęła wobec zasadniczego dylematu: czy chronić zdrowie pracowników, przerywając realizację kontraktów czy zdrowie gospodarki i firm - kontynuując prace.

Czy branża znajdzie się w ślepym zaułku? Fot. PKD

Solidarne Drogi: jak drogownictwo ma przetrwać pandemię

PKD zaprosił szeroką reprezentację branży drogowej do udziału w debacie jak można złagodzić skutki pandemii w tym sektorze. Debata pod hasłem „Solidarne Drogi” odbędzie się 27 marca o godz. 13:00.

Zygmunt Pater nie żyje

W wieku 81 lat zmarł Zygmunt Pater, wieloletni prezes firmy Mosty Łódź. Był jednym z pięciu pierwszych laureatów honorowego wyróżnienia PKD „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”.

Miejscy drogowcy spotkają się w Częstochowie

XXII Zjazd Drogowców Miejskich, zaplanowany na 22-24 kwietnia br. w Częstochowie, odbędzie się jesienią. Polski Kongres Drogowy tradycyjnie sprawuje patronat nad tym wydarzeniem.

Walne Zebranie PKD odwołane

Zarząd PKD podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanego na 19 marca Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Nowy termin zostanie podany po wyjaśnieniu się sytuacji z pandemią koronawirusa.