Przesłanie ERF: mobilność w walce z pandemią

Federacja Drogowa Unii Europejskiej (ERF) skierowała przesłanie solidarności do całej branży drogowej w okresie ogólnoświatowej walki z pandemią koronawirusa.

W chwili, gdy mamy do czynienia z bezprecedensowym kryzysem, a ponad jedna trzecia ludności świata jest poddawana surowym ograniczeniom, miliony ludzi na całym świecie znajdują się na pierwszej linii, aby zapewnić obywatelom niezbędne usługi, dbając o ich zdrowie, dostawy towarów, żywności i usług.

W normalnych okolicznościach drogi zapewniają głównie mobilność podróżnym i towarom. W tych trudnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, potrzeba sprawnej, bezpiecznej i szybkiej dostawy wszystkich niezbędnych towarów i usług dla ludności ma zasadnicze znaczenie, w tym na najbardziej oddalonych obszarach. Drogi zapewniają, że dostawy niezbędnych towarów (żywności, lekarstw, sprzętu medycznego) są dostarczane w odpowiednim czasie i właściwie, gwarantując również mobilność służb ratowniczych (karetki pogotowia, straże pożarne, pilne interwencje techniczne i pomoc).

W tych niepewnych czasach wszyscy interesariusze infrastruktury drogowej (władze polityczne, zarządcy, wykonawcy, dostawcy) również znajdują się na pierwszej linii, aby zapewnić obywatelom wszystkie usługi, których potrzebują. Jako „Głos europejskiej dróg”, ERF wspiera całą społeczność drogową i dziękuje za jej nieustanne zaangażowanie i wysiłki na rzecz ułatwienia i poprawy codziennego życia naszych obywateli.

Pełny tekst przesłania

Loading...