Aktualności

Drogi dla pieszych (chodniki) to przykład nawierzchni dla ruchu lekkiego. Fot. domena publiczna

Rekomendowane nawierzchnie dla ruchu lekkiego i skrzyżowań

Na zakończenie konsultacji drogowej części nowych Wzorców i standardów zaprezentowane zostały projekty wytycznych dla nawierzchni dla ruchu lekkiego oraz utrzymania dróg samorządowych

Infrastruktura drogowa a przyszłość nowej mobilności

Dostosowanie infrastruktury drogowej jest warunkiem koniecznym dla nowej mobilności – to przesłanie konferencji, która odbyła się 14 października, pod auspicjami Parlamentu Europejskiego.

Jak zmienią się trasy dla rowerów?

Prędkość do projektowania, poszerzenia na łukach, wymagania widoczności i zasady uspokojenia ruchu rowerowego – to część nowych rozwiązań, zawartych w Wytycznych projektowania tras dla rowerów.

logo PIARC

Komitet Narodowy
PIARC

Czytaj więcej

Konferencje

Za 5 dni

Webinarium konsultacyjne WiS nr 5: Projektowanie konstrukcji oraz powiązanie z terenem i drogą

W listopadzie tematami webinariów konsultacyjnych Wytycznych Technicznych będą opracowania dotyczące obiektów inżynierskich - na początek projektowanie konstrukcji.

Za 12 dni

Webinarium konsultacyjne WiS nr 6: bezpieczeństwo i ochrona środowiska na obiektach inżynierskich

Tematem drugiego webinarium konsultacyjnego Wytycznych dla obiektów inżynierskich będzie bezpieczeństwo i ochrona środowiska na (w przypadku mostów) i w (gdy dotyczy tuneli) takich obiektach.

Odbyła się

Webinarium konsultacyjne WiS nr 4: nawierzchnie i utrzymanie dróg

Część drogową nowych Wytycznych technicznych kończą tematy nawierzchni oraz utrzymania dróg.

Tomasz Siwowski

Stanisław Gaca

Leszek Rafalski

Polski Kongres Drogowy

1925

Inicjatywa powołania Polskich Kongresów Drogowych

1928

Obrady pierwszego Polskiego Kongresu Drogowego

+30

Czołowych firm w branży nas wspiera

+150

Liderów administracji drogowej i biznesu w naszych szeregach

+100

Zorganizowanych konferencji i szkoleń

+7000

Uczestników imprez

  • SAFEROAD
  • MIRBUD SA
  • Ozarow
  • Orlen Asfalt
  • ZBM SA
  • Prowerk
  • SWECO
  • Miasto Elbląg