Skuteczna organizacja potrzebuje silnych partnerów.

Z tego względu mamy u boku firmy, które wspierają nas w codziennej działalności.

Partnerem naszego Stowarzyszenia mogą być osoby prawne oraz osoby fizyczne a także jednostki prawne nie posiadające osobowości prawnej, które popierają cele Stowarzyszenia i wspierają je materialnie. Osoby prawne i oraz jednostki prawne nie posiadające osobowości prawnej mogą być wyłącznie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami członkostwa:

Nasi  Partnerzy

Loading...