Komitety Techniczne

W dniu 14 maja 2021 roku w Ministerstwie Infrastruktury podpisany został list intencyjny pomiędzy Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy a Ministrem Infrastruktury ustanawiający PKD ciałem doradczym Ministra w zakresie Wzorców i Standardów (WiS).

PKD będzie prowadziło systematyczną pracę nad opiniowaniem, wskazywaniem zmian a tym samym doskonaleniem WiS poprzez powołane do tego Komitety Techniczne. Potrzeba takich działań wynika z faktu, iż w dniu 20 września 2022 r. stracą moc obowiązujące przepisy techniczno-budowlane w obszarze drogownictwa. Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowym systemem wymagań technicznych, zakładającym odejście od obligatoryjnych wymagań w formie przepisów prawa na rzecz wymagań fakultatywnych, rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu, w postaci Wzorców i Standardów.

PKD jako organizacja wiedzy daje gwarancję możliwości kontynuacji prac nad WiS przy pełnym zaangażowaniu przedstawicieli zarówno sektora publicznego jak i prywatnego, którzy są zainteresowani rozwojem WiS w kolejnych latach.

PKD jest odpowiedzialne za organizację pracy Komitetów Technicznych, ich zakres działań i bieżące prace.

Obecnie działają trzy Komitety Techniczne:

  • Komitet Techniczny Drogownictwa
  • Komitet Techniczny Mostownictwa
  • Komitet Techniczny Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa

Osoby włączone w prace komitetów uzyskały oficjalne powołanie podpisane przez Ministra Infrastruktury.

 

Wszystkie pytania dotyczące Komitetów Technicznych prosimy kierować na adres:

komitety-techniczne@kongresdrogowy.pl

Jesteś członkiem Komitetu Technicznego – zaloguj się:

Członkowie 

Przewodniczący Komitetów Technicznych
Przewodniczący Komitetów Technicznych ds. Wzorców i Standardów dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. ucz. Polski Kongres Drogowy
Komitet Techniczny Drogownictwa  

Przewodniczący Komitetu Technicznego

Przedstawiciel ZDW

mgr inż. Zbigniew Tabor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkichwent Dyrektorów
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Technicznego dr inż. Krzysztof Błażejowski Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Sekretarz Komitetu Technicznego dr inż. Maciej Hałucha EKKOM Sp. z o.o.
Komitet Techniczny Mostownictwa    
Przewodniczący Komitetu Technicznego dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG Politechnika Gdańska
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Technicznego mgr inż. Joanna Gieroba Biuro Usług Projektowych Drogprojekt Sp. z o.o., Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Sekretarz Komitetu Technicznego mgr inż. Jakub Świderski Oddział GDDKiA w Gdańsku
Komitet Techniczny Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa    
Przewodniczący Komitetu Technicznego prof. dr hab. inż. Adam Zofka Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Technicznego mgr inż. Dariusz Kasznia Fundacja eccBIM
Sekretarz Komitetu Technicznego    

 

Komitet Techniczny Drogownictwa
Przedstawiciel Jednostka
Przewodniczący Komitetu Technicznego Przedstawiciel ZDW   mgr inż. Zbigniew Tabor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkichwent Dyrektorów
Przedstawiciel GDDKiA mgr inż. Rafał Pydych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Ministerstwo Infrastruktury mgr inż. Łukasz Kamiński Ministerstwo Infrastruktury
Przedstawiciel ZDP mgr inż Joanna Chojnacka Powiatowy Zarząd Dróg w Radomiu
Przedstawiciel Miasta mgr inż. Sylwia Łazarczyk Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
Przedstawiciel PKD prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca Politechnika Krakowska
Przedstawiciel PSWNA inż. Aldona Mizgalska Colas Polska
Instytut Badawczy Dróg i Mostów dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM Instytut Badawczy Dróg i Mostów
PKD rada programowa dr inż. Marta Wasilewska Politechnika Białostocka
Izba Inżynierów Budownictwa dr inż. Krzysztof Błażejowski Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Przedstawiciel PKD dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG Politechnika Gdańska
Przedstawiciel PKD dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK Politechnika Krakowska
Przedstawiciel OIGD mgr inż. Sebastian Witczak TPA Sp. z o.o.
Przedstawiciel projektantów (ZOPI) inż. Arkadiusz Kowalewicz  
Przedstawiciel SITK prof. dr hab. inż. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska
Przedstawiciel projektantów dr inż. Maciej Hałucha EKKOM Sp. z o.o.
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Joanna Bała-Żółtowska Transprojekt Gdański
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Piotr Heinrich OAT Sp. z o.o.
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Krzysztof Jaśkowski Budimex S.A.
Komitet Techniczny Mostownictwa
Przedstawiciel Jednostka

Przewodniczący Komitetu

Przedstawiciel PKD

dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG Politechnika Gdańska
Ministerstwo Infrastruktury mgr inż. Justyna Zalewska Ministerstwo Infrastruktury
Przedstawiciel ZDW inż. Adam Kopij Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Przedstawiciel Miasta Bydgoszcz mgr inż. Michał Delmaczyński Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoszcz
Przedstawiciel GDDKiA mgr inż. Grzegorz Dziedzina GDDKiA
Przedstawiciel GDDKiA mgr inż. Jakub Świderski Oddział GDDKiA w Gdańsku
Instytut Badawczy Dróg i Mostów dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Izba Inżynierów Budownictwa mgr inż. Joanna Gieroba Biuro Usług Projektowych Drogprojekt Sp. z o.o., Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Przedstawiciel PKD prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Politechnika Krakowska
Przedstawicie OIGD mgr inż. Piotr Tomala
Przedstawiciel ZMRP Szczecin mgr inż Remigiusz Cuper MSP Engineering Sp. z o.o., Związek Mostowców Rzeczypospolitej Oddział Zachodniopomorski
Przedstawiciel SPC prof. dr hab. inż. Jan Deja Akdademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu
Przedstawiciel projektantów prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski Politechnika Rzeszowska
Przedstawiciel projektantów (ZOPI) mgr inż. Krzysztof Nagórko Multiconsult sp. z o.o., ZOPI
Przedstawiciel wykonawców mgr. inż. Piotr Sumiła Budimex SA
Przedstawiciel projektantów mgr. inż. Ewa Tomala-Borucka Firma Wykonawcza POLAQUA Sp. z o.o.
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Marcin Koziejowski Budimex S.A.
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Bartosz Skulski ATEST Sp. J.
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Łukasz Kukuryka Strabag Sp. z o.o.
Komitet Techniczny Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa
Przedstawiciel   Jednostka

Przewodniczacy Komitetu

Przedstawiciel PKD

prof. dr hab. inż. Adam Zofka Fundacja Rozwoju Usług Infrastuktury Transportowej 
Przedstawiciel GDDKiA inż. Tomasz Kwieciński Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Przedstawiciel ZDW mgr inż. Maciej Moszumański Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Przedstawiciel ZDP mgr Robert Bębenek Powiatowy Zarząd Dróg w Radomiu
Przedstawiciel GUNB mgr Marcin Cudak Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Instytut Badawczy Dróg i Mostów mgr Michał Karkowski Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Instytut Transportu Samochodowego dr inż. Piotr Wiśniowski Instytut Transportu Samochodowego
Izba Inżynierów Budownictwa dr inż. Artur Juszczyk Izba Inżynierów Budownictwa, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa
Przedstawiciel Stowarzyszenia eccBIM mgr inż. Dariusz Kasznia Fundacja eccBIM
Przedstawiciel PKD dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW Politechnika Warszawska
Przedstawiciel Stowarzyszenia eccBIM dr. inż. Jacek Magiera Politechnika Warszawska
Przedstawiciel ZMRP dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ Politechnika Śląska
Politechnika Śląska mgr Aleksander Łuczyk Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Przedstawiciel GDDKiA inż. Tomasz Kwieciński Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Przedstawiciel projektantów (ZOPI) mgr inż. Arkadiusz Merchel Multiconsult, ZOPI
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Marcin Koziejowski Budimex S.A.
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Albert Krupiński Strabag Sp. z o.o.
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Adam Ramza COMARCH
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Piotr Dudek Centralny Port Komunikacyjny

Rekomendacje

Poniżej publikujemy wyłącznie informacje o Wytycznych, które były opiniowane przez Komitety Teczniczne. Do tej pory ich opinię uzyskały:

„Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1: Wymagania podstawowe”
WR-D-11-1 (wersja 01-2022.02.03) z dnia 2.03.2022r.

BIM-D-01 Powiązanie wymagań technicznych dotyczących dróg publicznych z technologią BIM (wersja 01-2022.06.14) z dnia 14.06.2022r.

WR-D-63 „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg”

„Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych części dróg” WR-D-64 (wersja 01-2022.02.04 ze stanowiskiem i zmianami wprowadzonymi przez autorów opracowania z dnia 14.06.2022 r.).

Załącznik 1 uwagi do WRD 64 z wyłączeniem rozdziału 4 z dnia 08.03.2022

Załącznik 2  uwagi  do rozdziału 4 WRD

WR-D-21 „Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic”

WR-D-42 „Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 1: Planowanie tras dla rowerów, Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów i Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach”

WR-D-32 „Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe. Część 2: Elementy węzłów i wyposażenie techniczne”

WR-D-83 „Wytyczne utrzymania dróg samorządowych. Część 1: Wymagania podstawowe, Część 2: Diagnostyka i Część 3: Katalog typowych rozwiązań materiałowo – technologicznych stosowanych przy remontach”

WR-D-22 „Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 1: Wymagania podstawowe””

WR-D-22 „Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 2: Kształtowanie geometryczne i Część 4: Katalog typowych przekrojów poprzecznych”

WR-D-22 „Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 3: Wyposażenie techniczne

WR-D-83 „Wytyczne utrzymania nawierzchni jezdni i poboczy dróg samorządowych. Część 1: Wymagania podstawowe, Część 2: Diagnostyka i Część 3: Katalog typowych rozwiązań materiałowo – technologicznych stosowanych przy remontach”

WR-D-22 „Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 5: Uspokajanie ruchu”

WR-D-71 „Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg zamiejskich i ulic,
Część 1: Wymagania podstawowe i Część 2: Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne

Wytyczne Rekomendowane

Wytyczne Rekomendowane Drogowe - WR-D
Symbol Tytuł Data rekomendacji Wersja Obowiązuje od – do Uwagi
WR-D-00 Proces inwestycyjny
WR-D-10 Sieć dróg i ruch drogowy i
WR-D-11-1 Wytyczne kształtowania sieci dróg.
Część 1: Wymagania podstawowe
2022.03.16 01 2022.03.16
WR-D-12 Wytyczne wykonywania pomiarów ruchu drogowego 2022.12.02 01 2022.12.02
WR-D-13 Wytyczne wykonywania analiz i prognoz ruchu drogowego 2023.05.05 01 2023.05.05
WR-D-20 Odcinki dróg
WR-D-21 Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic 2022.09.19 01 2022.09.19
WR-D-22-1 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich.
Część 1: Wymagania podstawowe
2022.12.19 01 2022.12.19
WR-D-22-2 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich.
Część 2: Kształtowanie geometryczne
2023.01.23 01 2023.01.23
WR-D-22-3 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich.
Część 3: Wyposażenie techniczne
2023.02.22 01 2023.02.22
WR-D-22-4 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich.
Część 4: Katalog typowych przekrojów poprzecznych
2023.01.16 01 2023.01.16
WR-D-22-5 Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich.
Część 5: Uspokajanie ruchu
2023.07.25 01 2023.07.25
WR-D-23 Wytyczne poszerzania jezdni dróg zamiejskich i ulic o
dodatkowe pasy ruchu
2017.07.31 01 2017.07.31
WR-D-24-1 Wytyczne projektowania ulic.
Część 1: Planowanie i wymagania podstawowe
Odebrano od Wykonawcy, trwa
weryfikacja przed skierowaniem do KTD
WR-D-24-2 Wytyczne projektowania ulic.
Część 2: Kształtowanie geometryczne
Odebrano od Wykonawcy, trwa
weryfikacja przed skierowaniem do KTD
WR-D-24-3 Wytyczne projektowania ulic.
Część 3: Wyposażenie techniczne
Odebrano od Wykonawcy, trwa
weryfikacja przed skierowaniem do KTD
WR-D-24-4 Wytyczne projektowania ulic.
Część 4: Katalog typowych rozwiązań
Odebrano od Wykonawcy, trwa
weryfikacja przed skierowaniem do KTD
WR-D-30 Skrzyżowania i węzły
WR-D-31-1 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych.
Część 1: Wymagania podstawowe
2022.11.30 01 2022.11.30
WR-D-31-2 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych.
Część 2: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane
2022.11.30 01 2022.11.30
WR-D-31-3 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych.
Część 3: Ronda
2022.11.30 01 2022.11.30
WR-D-32-1 Wytyczne projektowania węzłów drogowych.
Część 1: Wymagania podstawowe
2022.07.13 01 2022.07.13
WR-D-32-2 Wytyczne projektowania węzłów drogowych.
Część 2: Elementy węzłów i wyposażenie techniczne
2022.07.13 01 2022.07.13
WR-D-33 Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów i wjazdów na
drogach zamiejskich i ulicach
2022.12.15 01 2022.12.15
WR-D-40
Infrastruktura dla pieszych, rowerów oraz transportu
zbiorowego
WR-D-41-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.
Część 1: Planowanie tras dla pieszych
2023.11.23 01 2023.11.23
WR-D-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.
Część 2: Projektowanie dróg dla pieszych
Trwają prace z Wykonawcą
WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.
Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych
2021.03.02 01 2021.03.02
WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych.
Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych
2018.07.20 02 2021.07.01
01 2018.07.20 – 2021.06.30
WR-D-42-1 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów.
Część 1: Planowanie tras dla rowerów
2022.09.19 01 2022.09.19
WR-D-42-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów.
Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych
i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów
2022.09.19 01 2022.09.19
WR-D-42-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów.
Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz
infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach
2022.09.19 01 2022.09.19
WR-D-43-1 Wytyczne projektowania infrastruktury transportu
zbiorowego.
Część 1: Planowanie infrastruktury transportu zbiorowego
Odebrano od Wykonawcy, trwa weryfikacja przed podjęciem decyzji o rekomendacji
WR-D-43-2 Wytyczne projektowania infrastruktury transportu
zbiorowego.
Część 2: Projektowanie infrastruktury transportu
autobusowego i trolejbusowego
Odebrano od Wykonawcy, trwa weryfikacja przed podjęciem decyzji o rekomendacji
WR-D-43-3 Wytyczne projektowania infrastruktury transportu
zbiorowego.
Część 3: Projektowanie infrastruktury transportu
tramwajowego
2024.03.12 01 2024.03.12
WR-D-50 (rezerwa)
WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika
WR-D-63 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni
przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego i innych części
dróg
2022.07.18 01 2022.07.18
WR-D-64 Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni
jezdni i innych części dróg
2022.07.18 01 2022.07.18
WR-D-70 Wyposażenie techniczne
WR-D-71-1 Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg
zamiejskich i ulic.
Część 1: Wymagania podstawowe
2023.11.28 01 2023.11.28
WR-D-71-2 Wytyczne projektowania urządzeń do odwodnienia dróg
zamiejskich i ulic.
Część 2: Odwodnienie powierzchniowe i wgłębne
2023.12.06 01 2023.12.06
WR-D-72-1 Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg
zamiejskich i ulic. Część 1: Wymagania podstawowe i
szczegółowe
2022.12.21

02

01

2023.07.03

2022.12.21

WR-D-72-2 Wytyczne projektowania urządzeń do oświetlenia dróg
zamiejskich i ulic. Część 2: Katalog typowych rozwiązań
2022.12.21 01 2022.12.21
WR-D-80 Utrzymanie
WR-D-83-1 Wytyczne utrzymania dróg samorządowych.
Część 1: Wymagania podstawowe
2023.05.10 01 2023.05.10
WR-D-83-2 Wytyczne utrzymania dróg samorządowych.
Część 2: Diagnostyka
2023.05.10 01 2023.05.10
WR-D-83-3 Wytyczne utrzymania dróg samorządowych.
Część 3: Katalog typowych rozwiązań
materiałowo-technologicznych stosowanych przy remontach
2023.05.10 01 2023.05.10
WR-D-84 Wytyczne utrzymania infrastruktury transportu tramwajowego 2023.07.10 01 2023.07.10
WR-D-90 (rezerwa)
Wytyczne Rekomendowane Mostowe - WR-M
Symbol Tytuł Data rekomendacji Wersja Obowiązuje od – do Uwagi
WR-M-00 Proces inwestycyjny
WR-M-10 Powiązanie z terenem i drogą
WR-M-11 Wytyczne projektowania elementów powiązania drogowych
obiektów inżynierskich z terenem i drogą
2021.03.02 01 2021.03.02
WR-M-12 Wytyczne obliczania świateł drogowych mostów i przepustów
hydraulicznych
2021.03.02 01 2021.03.02
WR-M-20 Konstrukcja
WR-M-21-1 Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i
przepustów.
Część 1: Kształtowanie konstrukcji
2019.06.13 01 2019.06.13
WR-M-21-2 Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i
przepustów.
Część 2: Podstawowe wiadomości o drogowych obiektach
mostowych
2020.09.10 01 2020.09.10
WR-M-22 Podręcznik projektowania drogowych obiektów mostowych
według Eurokodów w praktyce
2021.03.04 01 2021.03.04
WR-M-23 Wytyczne wykonywania badań drogowych obiektów mostowych pod
próbnym obciążeniem
2021.03.02 01 2021.03.02
WR-M-30 Zabezpieczenie i trwałość
WR-M-31 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego
stalowych elementów drogowych obiektów inżynierskich
2021.03.02 01 2021.03.02
WR-M-32 Wytyczne projektowania zabezpieczenia antykorozyjnego
betonowych elementów drogowych obiektów inżynierskich
2021.03.02 01 2021.03.02
WR-M-40 Bezpieczeństwo
WR-M-41 Wytyczne projektowania zabezpieczeń przeciwpożarowych
drogowych obiektów inżynierskich
2021.03.02 01 2021.03.02
WR-M-42 Wytyczne projektowania wentylacji drogowych tuneli 2021.03.02 01 2021.03.02
WR-M-50 Ochrona środowiska
WR-M-51 Wytyczne projektowania elementów i urządzeń ochrony
środowiska na drogowych obiektach inżynierskich
2021.03.02 01 2021.03.02
WR-M-60 Nawierzchnie
WR-M-61 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni na
obiektach mostowych i w tunelach
Trwają prace z Wykonawcą po dodatkowych konsultacjach
WR-M-70 Wyposażenie techniczne
WR-M-71 Katalog typowych elementów i urządzeń wyposażenia drogowych
obiektów inżynierskich
2021.03.02 01 2021.03.02
WR-M-72 Wytyczne projektowania urządzeń obcych na oraz w drogowych
obiektach inżynierskich
2021.03.02 01 2021.03.02
WR-M-80 Utrzymanie
WR-M-81 Wytyczne oceny stanu technicznego drogowych obiektów
inżynierskich
2021.03.02 01 2021.03.02
WR-M-82 Wytyczne określania nośności użytkowej drogowych obiektów
mostowych
Trwają prace z Wykonawcą po dodatkowych konsultacjach
WR-M-90 (rezerwa)
Wytyczne Rekomendowane - BIM
Symbol Tytuł Data rekomendacji Wersja Obowiązuje od – do
BIM-D-01 Wprowadzenie do stosowania technologii BIM w budownictwie
drogowym
2022.06.27 01 2022.06.27
Symbol Tytuł Data rekomendacji Wersja Obowiązuje od – do
BIM-M-01 Powiązanie wymagań technicznych dotyczących drogowych
obiektów inżynierskich z technologią BIM
2021.03.02 01 2021.03.02
Loading...