Komitety Techniczne

W dniu 14 maja 2021 roku w Ministerstwie Infrastruktury podpisany został list intencyjny pomiędzy Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy a Ministrem Infrastruktury ustanawiający PKD ciałem doradczym Ministra w zakresie Wzorców i Standardów (WiS).

PKD będzie prowadziło systematyczną pracę nad opiniowaniem, wskazywaniem zmian a tym samym doskonaleniem WiS poprzez powołane do tego Komitety Techniczne. Potrzeba takich działań wynika z faktu, iż w dniu 20 września 2022 r. stracą moc obowiązujące przepisy techniczno-budowlane w obszarze drogownictwa. Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury trwają prace nad nowym systemem wymagań technicznych, zakładającym odejście od obligatoryjnych wymagań w formie przepisów prawa na rzecz wymagań fakultatywnych, rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu, w postaci Wzorców i Standardów.

PKD jako organizacja wiedzy daje gwarancję możliwości kontynuacji prac nad WiS przy pełnym zaangażowaniu przedstawicieli zarówno sektora publicznego jak i prywatnego, którzy są zainteresowani rozwojem WiS w kolejnych latach.

PKD jest odpowiedzialne za organizację pracy Komitetów Technicznych, ich zakres działań i bieżące prace.

Obecnie działają trzy Komitety Techniczne:

  • Komitet Techniczny Drogownictwa
  • Komitet Techniczny Mostownictwa
  • Komitet Techniczny Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa

Osoby włączone w prace komitetów uzyskały oficjalne powołanie podpisane przez Ministra Infrastruktury.

 

Wszystkie pytania dotyczące Komitetów Technicznych prosimy kierować na adres:

komitety-techniczne@kongresdrogowy.pl

Jesteś członkiem Komitetu Technicznego – zaloguj się:

Członkowie 

Przewodniczący Komitetów Technicznych
Przewodniczący Komitetów Techniczncyh ds. Wzorców i Standardów dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. ucz. Polski Kongres Drogowy
Komitet Techniczny Drogownictwa

Przewodniczący Komitetu Technicznego

Przedstawiciel ZDW

mgr inż. Zbigniew Tabor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkichwent Dyrektorów
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Technicznego dr inż. Krzysztof Błażejowski Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Sekretarz Komitetu Technicznego dr inż. Maciej Hałucha EKKOM Sp. z o.o.

Komitet Techniczny Mostownictwa

Przewodniczący Komitetu Technicznego dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG Politechnika Gdańska
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Technicznego mgr inż. Joanna Gieroba Biuro Usług Projektowych Drogprojekt Sp. z o.o., Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Sekretarz Komitetu Technicznego mgr inż. Jakub Świderski Oddział GDDKiA w Gdańsku

Komitet Techniczny Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa

Przewodniczący Komitetu Technicznego prof. dr hab. inż. Adam Zofka Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Technicznego mgr inż. Dariusz Kasznia Fundacja eccBIM
Sekretarz Komitetu Technicznego

 

Komitet Techniczny Drogownictwa
Przedstawiciel Jednostka

Przewodniczący Komitetu Technicznego

Przedstawiciel ZDW

 

mgr inż. Zbigniew Tabor

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkichwent Dyrektorów
Przedstawiciel GDDKiA mgr inż. Rafał Pydych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
Ministerstwo Infrastruktury mgr inż. Łukasz Kamiński Ministerstwo Infrastruktury
Przedstawiciel ZDP mgr inż Joanna Chojnacka Powiatowy Zarząd Dróg w Radomiu
Przedstawiciel Miasta mgr inż. Sylwia Łazarczyk Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu
Przedstawiciel PKD prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca Politechnika Krakowska
Przedstawiciel PSWNA inż. Aldona Mizgalska Colas Polska
Instytut Badawczy Dróg i Mostów dr hab. inż. Wojciech Bańkowski, prof. IBDiM Instytut Badawczy Dróg i Mostów
PKD rada programowa dr inż. Marta Wasilewska Politechnika Białostocka
Izba Inżynierów Budownictwa dr inż. Krzysztof Błażejowski Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Przedstawiciel PKD dr inż. Igor Ruttmar TPA Sp. z o.o.
Przedstawiciel PKD dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK Politechnika Krakowska
Przedstawiciel OIGD mgr inż. Sebastian Witczak TPA Sp. z o.o.
Przedstawiciel PKD dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. PG Politechnika Gdańska
Przedstawiciel SITK prof. dr hab. inż. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska
Przedstawiciel projektantów (ZOPI) inż. Arkadiusz Kowalewicz Multiconsult
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Joanna Bała-Żółtowska Transprojekt Gdański
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Piotr Heinrich OAT Sp. z o.o.
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Krzysztof Jaśkowski Budimex S.A.
Przedstawiciel projektantów dr inż. Maciej Hałucha EKKOM Sp. z o.o.
Komitet Techniczny Mostownictwa
Przedstawiciel Jednostka

Przewodniczący Komitetu

Przedstawiciel PKD

dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG Politechnika Gdańska
Ministerstwo Infrastruktury mgr inż. Justyna Zalewska Ministerstwo Infrastruktury
Przedstawiciel ZDW inż. Adam Kopij Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Przedstawiciel Miasta Bydgoszcz mgr inż. Michał Delmaczyński Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej Bydgoszcz
Przedstawiciel GDDKiA mgr inż. Jakub Świderski Oddział GDDKiA w Gdańsku
Instytut Badawczy Dróg i Mostów dr hab. inż. Janusz Rymsza, prof. IBDiM Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Izba Inżynierów Budownictwa mgr inż. Joanna Gieroba Biuro Usług Projektowych Drogprojekt Sp. z o.o., Polska Izba Inżynierów Budownictwa
Przedstawiciel PKD prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Politechnika Krakowska
Przedstawicie OIGD mgr inż. Piotr Tomala mgr inż. Piotr Tomala
Przedstawiciel ZMRP Szczecin mgr inż Remigiusz Cuper MSP Engineering Sp. z o.o., Związek Mostowców Rzeczypospolitej Oddział Zachodniopomorski
Przedstawiciel SPC prof. dr hab. inż. Jan Deja Akdademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu
Przedstawiciel projektantów prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski Politechnika Rzeszowska
Przedstawiciel projektantów (ZOPI) mgr inż. Krzysztof Nagórko Multiconsult sp. z o.o., ZOPI
Przedstawiciel wykonawców mgr. inż. Piotr Sumiła Budimex SA
Przedstawiciel projektantów mgr. inż. Ewa Tomala-Borucka Firma Wykonawcza POLAQUA Sp. z o.o.
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Marcin Koziejowski Budimex S.A.
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Bartosz Skulski ATEST Sp. J.
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Łukasz Kukuryka Strabag Sp. z o.o.
Komitet Techniczny Cyfryzacji Drogownictwa i Mostownictwa
Przedstawiciel Jednostka

Przewodniczacy Komitetu

Przedstawiciel PKD

prof. dr hab. inż. Adam Zofka Fundacja Rozwoju Usług Infrastuktury Transportowej 
Przedstawiciel GDDKiA inż. Tomasz Kwieciński Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Przedstawiciel ZDW mgr inż. Maciej Moszumański Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Przedstawiciel ZDP mgr Robert Bębenek Powiatowy Zarząd Dróg w Radomiu
Przedstawiciel GUNB mgr Marcin Cudak Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Instytut Badawczy Dróg i Mostów mgr Michał Karkowski Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Instytut Transportu Samochodowego dr inż. Piotr Wiśniowski Instytut Transportu Samochodowego
Izba Inżynierów Budownictwa dr inż. Artur Juszczyk Izba Inżynierów Budownictwa, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Budownictwa
Przedstawiciel Stowarzyszenia eccBIM mgr inż. Dariusz Kasznia Fundacja eccBIM
Przedstawiciel PKD dr hab. inż. Karol Kowalski, prof. PW Politechnika Warszawska
Przedstawiciel Stowarzyszenia eccBIM dr. inż. Jacek Magiera Politechnika Warszawska
Przedstawiciel ZMRP dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ Politechnika Śląska
Politechnika Śląska mgr Aleksander Łuczyk Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Przedstawiciel GDDKiA inż. Tomasz Kwieciński Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Przedstawiciel projektantów (ZOPI) mgr inż. Arkadiusz Merchel Multiconsult, ZOPI
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Marcin Koziejowski Budimex S.A.
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Albert Krupiński Strabag Sp. z o.o.
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Adam Ramza COMARCH
Przedstawiciel projektantów mgr inż. Piotr Dudek Centralny Port Komunikacyjny

Rekomendacje

Poniżej publikujemy wyłącznie informacje o Wytycznych, które były opiniowane przez Komitety Teczniczne. Do tej pory ich opinię uzyskały:

„Wytyczne kształtowania sieci dróg. Część 1: Wymagania podstawowe”
WR-D-11-1 (wersja 01-2022.02.03) z dnia 2.03.2022r.

BIM-D-01 Powiązanie wymagań technicznych dotyczących dróg publicznych z technologią BIM (wersja 01-2022.06.14) z dnia 14.06.2022r.

WR-D-63 „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych elementów dróg”

„Wytyczne określania cech powierzchniowych nawierzchni jezdni i innych części dróg” WR-D-64 (wersja 01-2022.02.04 ze stanowiskiem i zmianami wprowadzonymi przez autorów opracowania z dnia 14.06.2022 r.).

Załącznik 1 uwagi do WRD 64 z wyłączeniem rozdziału 4 z dnia 08.03.2022

Załącznik 2  uwagi  do rozdziału 4 WRD

WR-D-21 „Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic”

WR-D-42 „Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 1: Planowanie tras dla rowerów, Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów i Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach”

WR-D-32 „Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe. Część 2: Elementy węzłów i wyposażenie techniczne”

WR-D-83 „Wytyczne utrzymania dróg samorządowych. Część 1: Wymagania podstawowe, Część 2: Diagnostyka i Część 3: Katalog typowych rozwiązań materiałowo – technologicznych stosowanych przy remontach”

WR-D-22 „Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 1: Wymagania podstawowe””

WR-D-22 „Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 2: Kształtowanie geometryczne i Część 4: Katalog typowych przekrojów poprzecznych”

WR-D-22 „Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 3: Wyposażenie techniczne

Loading...