Tensar Polska nowym członkiem PKD

Firma Tensar Polska sp. z o.o. przystąpiła do Polskiego Kongresu Drogowego w charakterze członka wspierającego. Wieńczy to okres wieloletniej współpracy podczas imprez programowych PKD.

Tensar International, który na polskim rynku reprezentuje nowy członek stowarzyszenia, jest światowym liderem w zakresie technologii zbrojenia gruntów i wzmacniania słabego podłoża. Przez ponad 30 lat działalności firma zdobyła doświadczenie w produkcji, rozwoju i projektowaniu innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązań konstrukcyjnych będących alternatywą dla tradycyjnych metod. Oferowane geosyntetyki i rozwiązania systemowe są poddawane rygorystycznym testom przez instytucje państwowe, wiodące uczelnie techniczne i niezależne laboratoria.

W drogownictwie rozwiązania Tensar to przede wszystkim technologia georusztów. Jest to to sprawdzone rozwiązanie problemów związanych ze wzmacnianiem gruntu, wydłużaniem okresu eksploatacji drogi czy naprawą i odnową nawierzchni autostradowych, pozwalające na kontrolowanie kosztów budowy i poprawę pracy nawierzchni. Zakres działalności firmy obejmuje również projektowanie przyczółków mostowych, murów oporowych i nasypów z gruntu zbrojonego, jak również dostarczanie wszelkich niezbędnych materiałów.

Więcej informacji na stronie internetowej firmy.

Loading...