Wyjazd techniczny na niemieckie autostrady

Kilkunastoosobowa grupa polskich drogowców miała okazję zapoznać się z praktycznym stosowaniem technologii grindingu i groovingu na niemieckich betonowych autostradach, dzięki współpracy PKD i Instytutu BAST.

Podczas tegorocznego VI Śląskiego Forum Drogownictwa w kwietniu odbyła się specjalna sesja poswięcona zdobywającym popularność nowym metodom teksturowania nawierzchni betonowych. Narodziły się one w Stanach Zjednoczonych, stąd ich angielskie nazwy, stosowane nawet w Niemczech. W tym własnie kraju, gdzie jest bardzo wiele dróg o nawierzchni betonowej, zaczęły one być stosowane na szersza skalę. Eksperci z Niemiec zaprezentowali podczas konferencji w Katowicach teoretyczne podstawy stosowania technologii szlifowania i rowkowania oraz niemieckie doświadczenia w tym zakresie. Prezentacje wzbudziły duże zainteresowanie, zwłaszcza pracowników GDDKiA, która już buduje lub planuje wybudować kilkaset kilometrów dróg szybkiego ruchu o nawierzchni betonowej. To wtedy padła propozycja, by w slad za prezentacja teoretyczną, umożliwić polskim specjalistom zapoznanie się z praktyką stosowania tych metod.

Dzięki nawiązanej w ub. roku współpracy Polskiego Kongresu Drogowego z Federalnym Instytutem Badawczym Drogownictwa BASt, wiceprezes PKD, dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor zorganizował w końcu czerwca wyjazd techniczny na dwie niemieckie autostrady. Doszedł on do skutku – powiedział Zbigniew Tabor – dzięki ogromnej życzliwości wielkiego przyjaciela Polski i Polskiego Kongresu Drogowego pana Wernera Bednorza z Federalnego Ministerstwa Infrastruktury i Infrastruktury Cyfrowej w Bonn.

W wyjeździe brało udział 9 pracowników Generalnej Dyrekcji i 3 z katowickiego ZDW. Oprócz BASt, w zorganizowanie bardzo wartościowego wyjazdu technicznego włączyli się także przedstawicieli zarządców dróg krajów związkowych: Brandenburgii i Saksonii-Anhalt.

Na A12 (okolica Berlina) przedstawiono efekt zastosowania technologii Grinding/Grooving dla poprawy równości i szorstkości nawierzchni. Ten odcinek autostrady był wykonany w 2014 roku. Od tamtego czasu technologia Grinding zrobiła postępy, co można było zaobserwować z kolei na autostradzie A 14 w okolicy Lipska/Halle. Ten odcinek realizowano 1,5 roku temu. Na autostradzie A14 zaprezentowano możliwości wykorzystywania tej technologii do poprawy parametru równości, a równoczesnie do ograniczenia hałasu. Ten odcinek autostrady najpełniej pokazuje aktualnie możliwy stan wykonawstwa technologii grinding w Niemczech – wyjaśnił podejmujący polskich gosci dr Marko Wieland, szef Wydziału Nawierzchni Betonowych w BASt. Obydwa odcinki autostrad są poddawane obserwacjom badawczym, które dopiero posłużą do opracowania Specyfikacji Technicznych, o ile sprawdzą się w czasie 6 lat eksploatacji.

Loading...