Zmarł prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski

11 listopada zmarł prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski, wieloletni członek PKD i “Zasłużony dla sprawy drogowej”.

Prof. Suchorzewski urodził się w 1933 roku w Warszawie. Od 1951 roku związany był z Politechniką Warszawską, najpierw jako student (1951-1956 na Wydziale Komunikacji) poprzez kolejne etapy kariery naukowej. Był autorem pierwszego polskiego podręcznika inżynierii ruchu wydanego po raz pierwszy w 1969 r. Pracował na kierowniczych stanowiskach m.in. w Instytucie Gospodarki Komunalnej i w Instytucie Kształtowania Środowiska. Przez pięć lat pracował w centrali agencji ONZ-Habitat (Program ONZ ds. Osiedli Ludzkich) w Nairobi w Kenii. Jako niekwestionowany autorytet miał wpływ na wiele dziedzin transportu, był jednym ze współautorów Polityki Transportowej Państwa (2005 r.), przewodniczył Krajowej Radzie ds. Autostrad (2006-2014).

Był członkiem m.in. Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Rady Urbanistyczno-Architektonicznej m.st. Warszawy (2003–2006), Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m.st. Warszawy (2006–2009), Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m.st. Warszawy (2009–2014), przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Transportu Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji (2009–2011), Głównej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej i Społecznej, Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Działał w Towarzystwie Urbanistów Polskich, był honorowym członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich, a także współzałożycielem Stowarzyszenia ITS Polska. Odznaczony m.in. Złotą Odznaką Odbudowy Warszawy (1962), Złotą Odznaką Honorową m.st. Warszawy (1965), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1967), Srebrną Odznaką Honorową Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (1972), Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1979), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1993), Medalem im. Aleksandra i Zbigniewa Wasiutyńskich (1996). W 2019 roku został laureatem honorowego wyróżnienia “Zasłużony dla sprawy drogowej”, które przyznaje Polski Kongres Drogowy.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 21 listopada 2022 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Starych Powązkach.

 

 

Loading...