„Beton w drogownictwie” z wieloma patronami

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski i Prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz objęli honorowym patronatem „Beton w drogownictwie”.

Międzynarodowa konferencja i wystawa pod tym tytułem jest wspólnie organizowana przez PKD i Stowarzyszenie Producentów Cementu w Suwałkach w dniach 10-12 kwietnia. Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół technologii betonowych stosowanych w budowie zarówno dróg ekspresowych o największym natężeniu ruchu jak i dróg lokalnych w terenach wiejskich, na których jest również z powodzeniem stosowana. Zaproszone do udziału w wystawie firmy zaprezentują szeroki przekrój materiałów, dodatków chemicznych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do budowy i utrzymania dróg.

Forum „Beton w drogownictwie” będzie miało charakter międzynarodowy, co wynika z realizacji zadań Polskiego Kongresu Drogowego jako Komitetu Narodowego PIARC. Referaty wygłoszą eksperci z Niemiec i Litwy, a swój udział zapowiedziały oprócz wielu firm polskich, także przedsiębiorcy z Białorusi, Litwy i Włoch.

Więcej informacji na stronie Konferencji

Loading...