Beton w drogownictwie

Zapisz się


Polski Kongres Drogowy - Polski Komitet Narodowy Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu organizują w Suwałkach (woj. podlaskie) wydarzenie poświęcone wykorzystaniu betonu w drogownictwie i w miejskich przestrzeniach publicznych. Konferencja „Beton w drogownictwie” będzie organizowana co dwa lata, w latach nieparzystych.

Proponowanym stałym miejscem konferencji i wystawy będą Suwałki, prężnie rozwijające się miasto, pierwszy znaczący ośrodek gospodarczy w Polsce na szlaku Via Baltica z krajów nadbałtyckich do Warszawy. Jednocześnie Suwałki są w samym centrum budowy jednej z najdłuższych dróg o nawierzchni betonowej – S61 „Via Baltica”, a także ośrodkiem wydobycia surowców naturalnych stosowanych w budownictwie drogowym. Miasto jest właścicielem nowoczesnego Parku Naukowo-Technologicznego „Polska-Wschód”, którego Centrum Kongresowe będzie miejscem obrad konferencji i ekspozycji.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół technologii betonowych stosowanych w budowie zarówno dróg ekspresowych o największym natężeniu ruchu jak i dróg lokalnych w terenach wiejskich, na których jest również z powodzeniem stosowana. Mowa będzie także o utrzymaniu dróg betonowych a także recyklingu nawierzchni. Uczestniczące w wystawie firmy zaprezentują szeroki przekrój materiałów, dodatków chemicznych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych do budowy i utrzymania dróg.

Forum „Beton w drogownictwie” będzie mieć charakter międzynarodowy, co wynika z realizacji zadań Polskiego Kongresu Drogowego jako Komitetu Narodowego PIARC. Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli administracji drogowych i Komitetów Narodowych PIARC z krajów nadbałtyckich, a także z Komitetu Narodowego PIARC we Niemczech (FGSV).Program:

10 kwietnia (środa)

12:00 udostępnienie wystawy dla uczestników, networking, początek pracy recepcji

13:00 – 14:00 obiad (w miejscu zakwaterowania)

14:00 Uroczyste otwarcie (Zbigniew Kotlarek - prezes PKD, przedstawiciel Zarządu SPC, wojewoda, marszałek, Czesław Reniewicz - prezydent Suwałk, Wojciech Borzuchowski - dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku, Antoni Szydło, przewodniczący Rady Programowej

14:20 sesja I Perspektywy rozwoju technologii betonowej w Polsce i w Europie

Drogi o nawierzchni betonowej w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 – przedstawiciel GDDKiA (20’)

Cement i beton jako materiał budowlany w drogownictwie: potencjał i perspektywy rozwoju rynku – prof. dr hab. inż. Jan Deja Stowarzyszenie Producentów Cementu (20’)

Najważniejsze problemy badawcze związane z betonem podejmowanie w Federalnym Instytucie Badawczym Drogownictwa BASt i innych jednostkach badawczych w Niemczech – Dipl.-Ing. Werner Bednorz, Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej,Dr.-Ing. Marko Wieland, kierownik referatu nawierzchni betonowych BASt (30’)

Wystąpienia partnerów – stowarzyszeń działających w branży betonowej (20’)

16:00 przerwa kawowa

16:20 sesja II Innowacje technologiczne w budowie i utrzymaniu dróg betonowych

Kryteria oceny funkcjonalnej nawierzchni betonowej z uwzględnieniem trwałości materiałów i szczelin dylatacyjnych – prof. dr hab. inż. Michał Glinicki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (20’)

Ocena nośności miejsc złączeń w nawierzchni betonowej - Rita Kleizienė, Audrius Vaitkus, Wileński Uniwersytet Techniczny im. Giedymina, Instytut Badawczy Dróg (20’)

Innowacyjne metody naprawy nawierzchni w technologii betonu szybkosprawnego oraz elementów prefabrykowanych – Piotr Heinrich, OAT Polska (20’)

Tekstura nawierzchni betonowych, a bezpieczeństwo ruchu i ochrona środowiska – dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof PB, dr inż Marta Wasilewska, mgr inż. Paweł Gierasimiuk Politechnika Białostocka (20’)

Ocena zawartości mikroporów w mieszance betonowej na budowie odcinka drogi S8 - dr inż. Mariusz Dąbrowski, IPPT PAN (15’)

18:00 zakończenie obrad

19:00 koncert „Suwałki witają gości Forum” (Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 5)

20:45 kolacja regionalna (hotel „Loft 1898”, ul. Pułaskiego 24K)

11 kwietnia (czwartek)

9:00 sesja III Droga S-61 „Via Baltica” Ostrów Maz. – Budzisko: stan zaawansowania przygotowań i realizacji inwestycji

Stan zaawansowania budowy drogi S61 w woj. podlaskim – Wojciech Borzuchowski, dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku (15’)

Stan zaawansowania budowy drogi S61 w woj. warmińsko-mazurskim – Mirosław Nicewicz dyrektor Oddziału GDDKiA w Olsztynie (15’)

Obwodnica Suwałk jako przykład drogi o nawierzchni betonowej: doświadczenia z realizacji – Cezary Łysenko, dyrektor Regionu Budimex SA (15’)

Prezentacje wykonawców innych odcinków (50’)

10:40 przerwa kawowa

11:00 sesja IV Beton na drogach lokalnych

Prezentacja partnera (15’)

Droga gminna o nawierzchni betonowej: inwestycja i jej efekty - Grzegorz Kapica, burmistrz Józefowa n/Wisłą (woj. lubelskie) (15')

Nawierzchnie betonowe w Niemczech na drogach niższych kategorii (landowych, powiatowych, gminnych) - Dipl.-Wirt.-Ing. Ulrich Nolting, InformationsZentrum Beton GmbH (Centrum Informacyjne Betonu) (20’)

Technologia szybkiego poziomowania betonowych płyt drogowych przy pomocy iniekcji geopolimerowych – Agnieszka Poteraj-Oleksiak, Geobear (15’)

Prezentacja partnera (15’)

CCR beton drogowy Kruszbet: parametry i zastosowania – Tomasz Odrzywolski, prezes Zarządu Kruszbet (15’)

12:45 przerwa kawowa

13:00 sesja V Technologie betonowe w kontekście zmian klimatycznych

Betonowe nawierzchnie drogowe w polityce klimatycznej – dr Bożena Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu (20’)

Recykling betonowych nawierzchni drogowych w Niemczech – przedstawiciel BASt/FGSV (20’)

Zalecenia dotyczące recyklingu nawierzchni betonowych w projekcie RID I/6 „Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu” – prof. Antoni Szydło Politechnika Wrocławska (20’)

Prezentacja partnera (15’)

Prezentacja partnera (15’)

14:30 przerwa obiadowa (obiad - hotel „Szyszko”), zwiedzanie wystawy

16:00 sesja VI Kruszywa w budownictwie drogowym – projekt „Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw”

Wytyczne techniczne klasyfikacji kruszyw krajowych i zapobiegania reakcji alkalicznej w betonie stosowanym w nawierzchniach dróg i drogowych obiektach inżynierskich - dr Grzegorz Adamski, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych (45’)

Zjawisko reaktywności alkalicznej kruszywa, konsekwencje, zapobieganie negatywnym skutkom reakcji ASR w betonie - dr inż. Mikołaj Ostrowski, ICiMB (20’)

Reaktywność alkaliczna kruszyw łamanych z wybranych krajowych zakładów produkcji - dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka, IPPT PAN (20’)

Potrzeba stworzenia katalogu kruszyw drogowych oraz map do celów planistyczno-logistycznych – propozycja: prof. nzw dr hab. inż. Adam Wysokowski Uniwersytet Zielonogórski (20’)

Prezentacja Polskiego Związku Producentów Kruszyw - Aleksander Kabziński prezes PZPK Kruszpol (15’)

Dyskusja

18:15 zakończenie obrad

20:00 uroczysta kolacja (hotel „Szyszko”, ul. Innowacyjna 3)

12 kwietnia (piątek)

10.00 sesja VII Nowoczesne zastosowania cementu w drogownictwie

Cement w konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej – Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Mieszanki CBGM w budownictwie drogowym – Artur Paszkowski, Cement Ożarów SA (15’)

Prezentacja partnera (15’)

Wprowadzenie do wycieczki: rozwiązania dla służb ratowniczych na drodze ekspresowej S61 obwodnica Suwałk – Jacek Pasikowski, ProWerk (15’)

Dyskusja generalna, podsumowanie obrad Forum „Beton w drogownictwie”

11:30 wycieczka techniczna (przejazd odcinkiem drogi S61, betonowa droga lokalna) – opcjonalnie

14:00 obiad, zakończenie konferencji, zamknięcie wystawy


Warunki:

Opłata za udział w Forum wynosi:

A. Z dwoma noclegami:

1550 zł z VAT - w pokoju 2-osobowym

lub

1800 zł z VAT - w pokoju 1-osobowym

Opłaty te obejmują:

 • udział w Forum w dniach 10-12.04.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • dwa noclegi w Hotelu LOFT lub Szyszko (10/11 i 11/12.04.2019) ze śniadaniami,
 • transport pomiędzy lokalizacjami w dniach 10-12.04.2019,
 • wycieczkę techniczną w dn. 12.04.2019,
 • serwis kawowy, obiad i kolację regionalną w dn. 10.04.2019,
 • zaproszenie na występ artystyczny w Suwalskim Ośrodku Kultury w dn. 10.04.2019,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 11.04.2019
 • serwis kawowy i obiad w dn. 12.04.2019.

B. Bez noclegów:

1200 zł z VAT

Opłata ta obejmuje:

 • udział w Forum w dniach 10-12.04.2019,
 • materiały konferencyjne,
 • wycieczkę techniczną w dn. 12.04.2019,
 • serwis kawowy, obiad i kolację regionalną w dn. 10.04.2019,
 • zaproszenie na występ artystyczny w Suwalskim Ośrodku Kultury w dn. 10.04.2019,
 • serwis kawowy, obiad i uroczystą kolację w dn. 11.04.2019
 • serwis kawowy i obiad w dn. 12.04.2019.

Stawka VAT na usługi konferencyjne 23%.

Lokalizacje:

Park Naukowo Technologiczny "Polska-Wschód", ul. Innowacyjna 1, 16-400 Suwałki

Hotel Szyszko***, ul. Innowacyjna 3, 16-400 Suwałki

Hotel Loft1898****, ul. Pułaskiego 24K, 16-400Suwałki

Suwalski Ośrodek Kultury, ul. Jana Pawła II 5, 16-400 Suwałki

Lokalizacje i trasy przejazdu zostały oznaczone na poniższej mapie. Organizator zapewni transport zbiorowy dla uczestników Forum pomiędzy lokalizacjami (harmonogram zostanie opublikowany na tej stronie).

Na potrzeby zakwaterowania uczestników Forum zarezerwowaliśmy pokoje w dwóch suwalskich hotelach: Szyszko*** i Loft1898****. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia kolejnego. Pokoje będą udostępniane wcześniej w miarę możliwości hotelu.

Zgłoszenia udziału w Forum będą przyjmowane do wyczerpania miejsc, nie później jednak niż do dn. 29 marca br. Warunkiem uczestnictwa w Forum jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia online ze strony www.kongresdrogowy.pl oraz dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Stowarzyszenia w Alior Bank S.A. nr: 77 2490 0005 0000 4520 9168 6331 w terminie do 2 kwietnia 2019 r. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

W tytule przelewu prosimy koniecznie podać nazwisko(a) uczestnika(ów) Forum .

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum w terminie późniejszym niż 4 kwietnia 2019r. Organizator obciąży Uczestnika kosztami udziału w pełnej wysokości. Nieobecność Uczestnika (nie zgłoszona we wskazanym wyżej terminie) nie zwalnia z zapłaty należności.

W przypadku, gdy uczestnik Forum potrzebuje, by zgłoszenie zostało zaakceptowane przez przełożonego, prosimy o wybór opcji "Drukuj" po wypełnieniu formularza na stronie www.kongresdrogowy.pl. Zostanie wygenerowany plik zawierający wszystkie niezbędne dane wraz z miejscem na podpisy osób upoważnionych. Po wypełnieniu formularza będzie także możliwe pobranie automatycznie przygotowanej proformy, która ułatwi Państwu dokonanie płatności.

Polecane konferencje

Zapisz się

Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu

Poznań

Konferencja na temat realizacji w drogownictwie postanowień szczytu klimatycznego w Katowicach: ograniczenia emisji, oszczędności zasobów i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Odbyła się

I Polskie Forum Tunelowe

Wrocław

Międzynarodowa konferencja na temat budowy i bezpiecznej eksploatacji tuneli w stolicy regionu, w którym przygotowywana jest budowa najdłuższego tunelu w Polsce.

Odbyła się

II Lubelska Konferencja Techniki Drogowej

Lublin

PKD, Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej oraz Cement Ożarów zapraszają na II Lubelską Konferencję Techniki Drogowej „Podbudowy – wzmocnienia gruntu - drogi betonowe”.