Wrocław: zainteresowanie tunelami rośnie
Dyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu Lidia Markowska przedstawiła przygotowana do budowy tuneli na drodze S3 Bolków-Kamienna Góra. Fot. PKDDyrektor Oddziału GDDKiA we Wrocławiu Lidia Markowska przedstawiła przygotowana do budowy tuneli na drodze S3 Bolków-Kamienna Góra. Fot. PKD

Blisko 150 uczestników zgromadziło zakończone 22 stycznia we Wrocławiu II Polskie Forum Tunelowe. Międzynarodowa konferencja figuruje w kalendarzu PIARC i branżowej organizacji ITA-AITES.

Pierwsza udana edycja Forum w ub. roku pokazała, że istnieje duże zapotrzebowanie na upowszechnianie wiedzy na temat budownictwa tunelowego, które w Polsce istniało w szczątkowej formie. Planowane do wybudowania blisko 30 km tuneli na drogach ekspresowych, inwestycje kolejowe i w miastach (tunele metra, szybkiego tramwaju czy dla pociągów poruszających się pod miastami) sprawiają, że zainteresowanie jeszcze bardziej wzrosło, także ze strony firm oferujących rozwiązania na etapie budowy i późniejszej eksploatacji tuneli.

W dwudniowej konferencji wzięło udział blisko 150 osób, z jednostek administracji drogowej, uczelni technicznych, firm projektowych i wykonawczych, dostawców materiałów i urządzeń. Byli także przedstawiciele dwóch międzynarodowych organizacji, które od tego roku umieszczają wrocławskie Forum w kalendarzu swoich rekomendowanych wydarzeń. To Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC i Międzynarodowe Stowarzyszenie Tunelowe i Budownictwa Podziemnego ITA-AITES.

Wiceprezydent ITA-AITES prof. Arnold Dix przybliżył zebranym zapisy zawarte w wydanej w 2019 roku „Szmaragdowej Książce” przygotowanej wspólnie przez ITA-AITES i organizacje FIDIC. Zawiera ona warunki kontraktowe dla budowli podziemnych. Głównym celem jaki przyświecał twórcom tego opracowania – powiedział prof. Dix – było stworzenie bardziej sprawiedliwego podziału ryzyk między Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą. Problemy związane z chęcią przerzucania ryzyk na wykonawców są znane na całym świecie. W przypadku budownictwa tunelowego głównym czynnikiem ryzyka są warunki geologiczne. Według autorów „Szmaragdowej książki’, zadaniem Zamawiającego jest dostarczenie rynkowi gotowej informacji o warunkach geologicznych i ogólnie ziemnych w jakich będzie prowadzona budowa. Składająca ofertę firma gwarantuje, że jeśli te warunki są prawidłowo opisane, to wybuduje obiekt za zaoferowaną cenę ryczałtową. Często jednak dopiero po przystąpieniu do prac górniczych okazuje się jakie warunki geologiczne faktycznie są. Dlatego „Książka” zawiera też sposoby rozstrzygania sporów i roszczeń dotyczących wynagrodzenia i czasu na realizację.

Nawet bez „Szmaragdowej książki FIDIC” jest możliwa dobra współpraca Inwestora z Wykonawcą, czego przykładem może być budowa tunelu na odcinku Lubień-Rabka drogi S7 w Małopolsce. W trakcie wykonywania tunelu (metoda górniczą) okazało się, że wystąpiły osuwiska. Nastąpiło przemieszczenie muru w rejonie południowego portalu tunelu. Problem zdiagnozowano we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą, a wykonawca – firma Astaldi opracował projekt rozwiązania, który został zatwierdzony przez Zamawiającego – powiedział kierownik projektu w Oddziale GDDKiA w Krakowie Maciej Mądro. Niedawno dokonano przebicia jednej nitki tunelu (drążonego z obu stron jednocześnie), w tym roku nastąpi to także na drugiej nitce, a budowa powinna być ukończona w przyszłym roku.

Loading...