Nowy przebieg dróg ekspresowych

Wydłużenie drogi S5 z Nowych Marz do Ostródy (S7), zmiana statusu drogi krajowej nr 16 na ekspresową S16 z Olsztyna do Ełku (S61) i poprowadzenie S10 z Torunia przez Płock do węzła Nowy Dwór Mazowiecki na S7 i dalej do S8 (węzeł Wołomin) zamiast do Płońska to najważniejsze zmiany w przebiegu dróg ekspresowych wprowadzone przez rząd 13 października na wyjazdowym posiedzeniu w Szczecinie.

Rząd przyjął rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z 2004 roku (częściowo zmienione w 2009 roku) w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Jak głosi uzasadnienie, projekt został przygotowany ze względu na potrzeby funkcjonowania strategicznych dla gospodarki zakładów azotowych w Policach (S6) oraz rafinerii w Płocku (S10), portu morskiego w Gdyni (S7) oraz dodanie nowej drogi ekspresowej S16._x005F_x000D_
Największe zmiany dotyczą Warmii i Mazur. Po wieloletnich staraniach tamtejszych władz samorządowych (wspieranych także przez Polski Kongres Drogowy), do wykazu dróg ekspresowych dodano drogę S16 od obwodnicy Olsztyna do drogi S61 koło Ełku. To połączenie jest nazywane “kręgosłupem drogowym regionu”, odgrywa bardzo dużą rolę w obsłudze ruchu turystycznego a także jest często wybierane jako droga tranzytowa dla ruchu zza wschodniej granicy na zachód Europy oraz do obwodu Kaliningradzkiego._x005F_x000D_
Jednocześnie droga S5, która do tej pory miała kończyć się w Nowych Marzach (GDDKiA właśnie podpisała umowy na jej realizację na terenie woj. kujawsko-pomorskiego) zostanie wydłużona do Ostródy, do węzła z drogą S7. To plus budowana juz droga S51 z Olsztynka do Olsztyna i wspomniana S16 sprawi, że powstanie, wyraźnie brakujący w sieci, równoleżnikowy szlak drogowy w Polsce północno-wschodniej._x005F_x000D_
Inna ważna zmiana to określenie przebiegu drogi S10 z Torunia do Warszawy przez Płock. Ma ona krzyżować się z S7 na węźle Nowy Dwór Mazowiecki i dalej biec do drogi S8. Nowa droga zapewni obsługę mieszkańców Płocka, tamtejszej rafinerii a także lotniska w Modlinie. Pozostałe zmiany mają w dużym stopniu charakter porządkujący przebieg dróg ekspresowych, w okolicach Szczecina i Trójmiasta. Dodać warto, że drogi S5 do Ostródy i S16 nie znalazły się w Programie Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 przyjętym w sierpniu przez Radę Ministrów, a droga S10 widnieje w nim jako połączenie Płońsk-Toruń._x005F_x000D_
Zgodnie z rozporządzeniem, docelowa długość sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce przedstawiać się będzie następująco: ok. 2000 km to długość autostrad i ok. 5500 km długość dróg ekspresowych. Ponieważ sieć dróg szybkiego ruchu ma – zgodnie z ustawa o drogach publicznych – odpowiadać na “potrzeby społeczne i gospodarcze kraju w zakresie rozwoju infrastruktury” nie można wykluczyć dalszych zmian. Podczas niedawnego Wschodniego Forum Drogowego w Supraślu zgłoszony został np. wniosek zmiany przebiegu dróg ekspresowych w woj. podlaskim. Zgodnie z tą propozycją, droga S8 zamiast kończyć się w Choroszczy powinna stanowić obwodnicę Białegostoku i pobiec najkrótszą drogą do Kuźnicy na granicy z Białorusią, natomiast droga S19 powinna (zgodnie z oryginalną ideą via Carpatia) kończyć się w Suwałkach, by umożliwić dojazd do granicy z Litwą w Budzisku drogą S61._x005F_x000D_
Projekt rozporządzenia zmieniającego przebieg autostrad i dróg ekspresowych nie był poddany konsultacjom społecznym, że względu na to, że “nie nakłada dodatkowych obowiązków na obywateli”._x005F_x000D_

Projekt wraz z uzasadnieniem

Nowy przebieg dróg ekspresowych na Warmii i Mazurach

Nowy przebieg dróg ekspresowych na Warmii i Mazurach_x005F_x000D_

Społeczna propozycja nowego przebiegu dróg ekspresowych na Podlasiu

Społeczna propozycja nowego przebiegu dróg ekspresowych na Podlasiu_x005F_x000D_

Loading...