21 czerwca Walne Zebranie Członków

Zarząd PKD zwołał Walne Zebranie Członków stowarzyszenia na dzień 21 czerwca (czwartek) o godz. 11:00 w Warszawie.

Na posiedzeniu Zarządu, które odbyło się 28 marca ustalono, że tegoroczne Walne Zebranie Członków odbędzie się w Centrum Konferencyjnym “Żurawia” przy ul. Żurawiej 47 w Warszawie. Rozpoczęcie o godz. 11:00, a w przypadku braku quorum, wyznaczono drugi termin na godz. 11:15. W proponowanym porządku obrad znalazły się tradycyjnie sprawozdania z działalności i sprawozdanie finansowe za rok 2017 i przyjęcie planów na rok 2018.

Zarząd Stowarzyszenia powołał również, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z 2017 roku, Kapitułę honorowych wyróżnień Polskiego Kongresu Drogowego. Do jej zadań będzie należało przyznawanie tytułów “Zasłużony dla Sprawy Drogowej” oraz “Zasłużony drogowiec….” (z określeniem regionu, którego dotyczy).

Zarząd zatwierdził także porozumienie PKD-PIARC o zasadach pełnienia funkcji Komitetu Narodowego Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC, podpisane w Gdańsku 23 lutego. Rozpatrzono również wnioski zgłoszone podczas ostatniego Walnego Zebrania i stwierdzono, że wszystkie są realizowane w bieżącej działalności stowarzyszenia.

Loading...