PKD proponuje wzorzec umowy na prace projektowe

Pierwszym efektem działalności powołanego niedawno Komitetu Projektowego Polskiego Kongresu Drogowego są zasady i wzorzec zasad umowy projektowej dla kontraktów typu “Projektuj i buduj”. Opracowane przez komitet projektowy PKD dokumenty są propozycją dobrowolnego uregulowania relacji między Generalnym Wykonawcą a Projektantem na etapie przygotowania oferty i realizacji kontraktu._x005F_x000D_

System “Zaprojektuj i buduj” staje się w obecnej perspektywie budżetowej podstawową formą realizacji inwestycji drogowych. Jak wynika z doświadczeń uczestników rynku, Zamawiający stosuje go nawet wtedy gdy ma wykonane wcześniej projekty – mówi się wówczas o “optymalizacji” dokumentacji projektowej. W takim systemie rolę zamawiającego prace projektowe pełni firma wykonawcza, która składa ofertę w postępowaniu przetargowym. Oznacza to również, że w relacjach między tymi podmiotami rynkowymi mogę pojawiać się konflikty i napięcia, stąd w środowisku projektantów pojawiła się potrzeba opracowania wzoru porozumienia oraz zasad umowy na projektowanie ._x005F_x000D_

Polski Kongres Drogowy zwraca się do wszystkich stron takich umów o zgłaszanie uwag do zaproponowanego wzorca. Członkowie Komitetu Projektowego zadeklarowali, że chętnie wysłuchają wszystkich sugestii i uwag do zaprezentowanych dokumentów._x005F_x000D_

Komitet Projektowy jest platformą systematycznej wymiany poglądów i prezentowania wspólnie wypracowanych stanowisk i dokumentów środowiska firm projektowych. Został powołany przez przedstawicieli następujących firm: URS Polska/Aecom, Arcadis, BBKS-Projekt, Egis Poland, Jacobs Polska , Lafrentz Polska, Mosty Katowice, MP Mosty, Trakt, Transprojekt Gdański, Transprojekt Warszawa, Biuro Projektów Trasa, Sweco. Inicjatywa ma charakter otwarty: przedstawiciele innych firm projektowych zainteresowanych działalnością w Komitecie mogą się kontaktować z biurem PKD lub przewodniczącym Komitetu._x005F_x000D_

Zobacz:_x005F_x000D_

Porozumienie o współpracy przy przygotowaniu oferty

Porozumienie o współpracy przy przygotowaniu oferty (do edycji)

Zasady umowy projektowej kontraktu “Projektuj i buduj”

Loading...