Wytyczne dot. projektowania skrzyżowań drogowych z rekomendacją Ministra Infrastruktury

W dniu 30 listopada 2022 roku Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania, bez opinii Komitetu Technicznego Drogownictwa, następujące Wzorce i Standardy:

WR-D-31-1 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe,
WR-D-31-2 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 2: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane,
WR-D-31-3 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 3: Ronda.

Z ww. Wytycznymi można zapoznać się na stronie Ministerstwa Infrastruktury: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d 

 

Loading...