PKD patronuje inicjatywom drogowym

Polski Kongres Drogowy jest patronem honorowym wielu inicjatyw o charakterze wymiany wiedzy, dobrych praktyk i doświadczeń w różnych obszarach drogownictwa. Uzupełniają one własną działalność programową stowarzyszenia.

Przykładem takiej współpracy jest cykl konferencji specjalistycznych, organizowanych w Krakowie przez wydawnictwo Polskie Media Profesjonalne. Najbliższa taka konferencja to VI Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, która odbędzie się w dniach 14-15 lutego. Wśród różnorodnych tematów zwraca uwagę duża liczba referatów dotyczących bezpieczeństwa pieszych, oświetlenia przejść a także zarządzania ruchem na drogach. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej Organizatora.

20 lutego odbędzie się jubileuszowa X edycja konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”. PKD od początku patronuje tej inicjatywie. Tegoroczna edycja konferencji skupiać się będzie na wpływie nowych technologii na infrastrukturę kolejową i drogową. Zwieńczeniem dnia będzie uroczysta gala wręczenia statuetek ,,Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”. Grono autorytetów sektora skupione w Kapitule Konkursowej wyłoni laureatów i wyróżni podmioty, które poprzez swoje działania przyczyniły się do wzrostu wartości polskich przedsiębiorstw, a ponadto wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym, efektywnością ekonomiczną, innowacyjnością, etyką i odpowiedzialnością biznesową. Więcej szczegółów na stronie internetowej Organizatora

PKD jest również w gronie honorowych patronów IX Konferencji Mostowców infraMOST (BIM w infrastrukturze drogowej i kolejowej). Konferencja odbędzie się w Wiśle w dniach 16-17 maja. W tegorocznym spotkaniu mostowców (naukowców, projektantów, wykonawców) wezmą udział także goście z krajów Grupy Wyszehradzkiej, a jednym z tematów będą plany integracji infrastruktury transportowej między krajami Trójmorza. Więcej o konferencji na stronie Organizatora

Loading...