Stan budowy Via Carpatia
Uczestnicy panelu dyskusyjnego, prowadzonego przez prof. Tomasz Siwowskiego z Politechniki Rzeszowskiej. Fot.PKDUczestnicy panelu dyskusyjnego, prowadzonego przez prof. Tomasz Siwowskiego z Politechniki Rzeszowskiej. Fot.PKD

Szlak Via Carpatia będzie liczyć na terenie Polski 691 km, z czego gotowych jest 49 km na terenie trzech województw. Budowa pozostałych może kosztować 29,8 mld złotych – wynika z informacji przedstawionych przez GDDKiA podczas konferencji “Via Carpatia: szanse i uwarunkowania realizacji w perspektywie krajowej i międzynarodowej”, którą w Rzeszowie zorganizowali wspólnie: Polski Kongres Drogowy i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Po ostatniej zmianie rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych w maju br., szlak Via Carpatia na terenie woj. podlaskiego ma docelowo składać się z 8 odcinków, wchodzących w skład trzech dróg ekspresowych. Będą to 4 odcinki drogi S61: Budzisko – Suwałki Północ, Suwałki Północ – Suwałki Południe (obwodnica Suwałk), Suwałki Południe – Raczki (część obwodnicy Augustowa), Raczki – Ełk Południe (realizowany przez Oddział GDDKiA w Olsztynie). Na węźle Ełk Południe, zgodnie z nowym przebiegiem dróg ekspresowych, rozpocznie się przedłużenie drogi S16 aż do węzła Knyszyn, gdzie spotka się z drogą S19. Dalej będą to trzy odcinki S19: Knyszyn – Białystok Zachód, Białystok Zachód – Płoski oraz Płoski – Chlebczyn (granica woj. mazowieckiego).
Łącznie ich długość wyniesie 289 km, a szacowany koszt blisko 11,5 mld złotych – poinformował zastępca dyrektora Oddziału GDDKiA w Białymstoku Maciej Gorysz. Odcinek od granicy do Suwałk jest w fazie przetargu w trybie “Projektu i buduj”. Podpisanie umowy planowane jest na II kwartał 2017 r. a zakończenie robót na IV kwartał 2020 r. Obwodnica Suwałk o łącznej długości 15 km (z tego 12,8 klasy S) jest w realizacji od września 2016 r., planowane zakończenie prac to II kwartał 2019. Od 2014 jest już użytkowany następny fragment z Suwałk do Raczek o długości 12,75 km. Na liczący 40,7 km odcinek z Raczek do Ełku w kwietniu 2016 został rozpisany przetarg “Projektuj i buduj”. Według planów olsztyńskiego Oddziału GDDKiA, podpisanie umowy planowane jest na III kwartał 2017 r., a zakończenie budowy w IV kwartale 2020 r. Trudniej za to określić perspektywę budowy odcinka S16 z Ełku do Knyszyna, wprowadzonego dopiero w maju br. do planowanej sieci drogowej. Nieznany jest bowiem jego dokładny przebieg. Wstępne założenia mówią, że liczyłby on ok. 67 km drogi ekspresowej i 6 km drogi GP, a trafić do realizacji mógłby w latach 2023 – 2025.
Dalej, aż do granicy ze Słowacją, przebieg korytarza Via Carpatia pokrywa się z planowanym przebiegiem, a częściowo z juz istniejącymi fragmentami drogi S19. Odcinek z Knyszyna do węzła Białystok Zachód przewidziany jest do ogłoszenia przetargu w IV kwartale przyszłego roku, a możliwa data oddania do eksploatacji to koniec 2022 r. Mniej więcej w tym samym czasie byłby gotowy odcinek Białystok Zachód – węzeł Płoski, o długości 41,7 km klasy S i 13,3 km klasy GP oraz ostatni na terenie Podlasia Płoski – Chlebczyn, na który składa się 68,4 km drogi ekspresowej oraz 6,5 km GP. Oba te odcinki nie posiadają jeszcze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Krótki, bo liczący tylko 32,4 km, odcinek drogi S19 przejdzie przez powiat łosicki woj. mazowieckiego. Jeszcze w 2008 roku wybrano do dalszych prac 4 wariantu przebiegu drogi. Przetarg na projekt – poinformował dyrektor Oddziału GDDKiA w Warszawie Krzysztof Kondraciuk – ma zostać ogłoszony we wrześniu br, a na realizację w formule Projektuj i buduj w maju 2020 r. Szacowany koszt to 872 mln zł, a termin oddania do użytku to koniec 2025 r.
Na terenie woj. lubelskiego istnieje już 25 km drogi S19. Są to: obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego, obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej i fragment obwodnicy Lublina (północnej). Jeszcze jesienią br dojdzie do tego kolejnych 10 km, stanowiących zachodni odcinek obwodnicy Lublina – zapowiedziała Anna Wysocka, dyrektor Oddziału GDDKiA w Lublinie.
Ogółem na terenie woj. lubelskiego droga S19 będzie liczyć 200 km. Z tego 85 km jest w fazie realizacji lub przetargu – poza obwodnicą Lublina są to odcinki: Lublin – Kraśnik (długość 42 km, przewidywany termin zakończenia 2020 r., a szacowany koszt to 1,6 mld zł. Równocześnie toczyć sie będą prace przy kolejnym 33-kilometyrowym odcinku Kraśnik – Lasy Janowskie. Jego orientacyjny koszt to 1,3 mld zł. W fazie przygotowania znajdują się natomiast odcinki na północ od Lublina. Jest to odcinek od granicy województwa mazowieckiego do Lubartowa, liczący 67 km i planowany do realizacji w latach 2019-2023 kosztem 2,4 mld zł. Drugi to odcinek Lubartów – Lublin, długości 24 km. Jego szacowany koszt to 900 mln zł, a termin realizacji w systemie “Projektuj i Buduj” to lata 2019-2023.
Na terenie woj. podkarpackiego droga S19 liczy 169,5 km, z czego istnieją już dwa krótkie odcinki koło Rzeszowa: Stobierna – Rzeszów Wschód (6,9 km) oraz Rzeszów Zachód – Świlcza (4,4 km). Dwa kolejne są w budowie. Odcinek Sokołów Małopolski – Stobierna o długości 12,5 km ma być gotowy w kwietniu 2017 r. W pierwszym etapie będzie to droga o przekroju 2+1. Drugi realizowany odcinek to Świlcza – Rzeszów Południe długości 6,3 km, który będzie oddany do użytku w sierpniu 2017 r. Na etapie prac koncepcyjnych jest odcinek Rzeszów Płd – Barwinek (granica ze Słowacją) o długości 85,2 km. Ta część budowy będzie najbardziej skomplikowana, ze względów środowiskowych (droga przecina 5 obszarów Natura 2000) i geologicznych, stąd też wysoki szacowany koszt wynoszący 9 mld zł. Takiego finansowania nie ma zapewnionego, podczas konferencji przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ucieszył zgromadzonych informacją, ze będą pieniądze na pierwszą, najbliższą Rzeszowa część – od węzła Rzeszów Płd. do Babicy. Jej realizacja rozwiąże wiele problemów ruchowych Rzeszowa i całej południowej części Podkarpacia.30 czerwca br. – poinformował dyrektor Oddziału GDDKiA w Rzeszowie Wiesław Kaczor – otwarto oferty w przetargu na koncepcję programową.
W fazie przetargu jest odcinek od granicy woj. lubelskiego do Sokołowa Młp. o długości 54,2 km. Z uwagi na toczący się przetarg, GDDKiA nie informuje o szacowanej wartości inwestycji, ale w przedostatniej wersji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 zadanie Kraśnik – Sokołów było oszacowane na 3,66 mld zł, z czego wynika, że jego część leżąca na Podkarpaciu powinna kosztować ok. 2,3 mld zł. Połączenie Lublina i Rzeszowa drogą S19 ma zapewnione finansowanie, jest to jedyny odcinek projektowanej Via Carpatia, który jest wpisany do sieci bazowej transeuropejskich korytarzy TEN-T. Planowany termin oddania drogi do ruchu to listopad 2020 r.
Łączny koszt realizacji całego szlaku Via Carpatia na terenie Polski wynosi – jak wynika z podsumowania przedstawionych szacunków – między 29 a 30 mld złotych. Jest oczywiste, że tak gigantycznych środków nie ma w budżecie – finansowanie całego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2023-2023 z perspektywą do 2025 roku przewiduje wydanie 107 mld zł. Stąd starania o wpisanie Via Carpatia na całym przebiegu do sieci bazowej TEN-T. Jak wiadomo, Komisja Europejska postanowiła, że wszystkie drogi z sieci bazowej powstaną do roku 2030.
A argumenty za taką decyzją są mocne. Oznaczałoby to – podkreślił marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl – utworzenie najkrótszego szlaku drogowego na osi północ – południe umożliwiającego nieprzerwany tranzyt osób i towarów między Europą Północną i Południową, między Morzem Bałtyckim a Morzem Czarnym i Morzem Egejskim. Via Carpatia to też zapewnienie płynnego transportu między wschodnimi regionami UE, zwłaszcza w kontekście przyszłego rozszerzenia UE w kierunku wschodnim, ułatwienie rozwoju długodystansowego ruchu turystycznego w Europie i optymalizacja przebiegu Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T oraz usunięcie brakujących ogniw i wąskich gardeł w obecnej sieci.

Loading...