Doroczne spotkanie PIARC
otwarcie posiedzenia organów PIARC w Jokohamie. Fot. piarc.orgotwarcie posiedzenia organów PIARC w Jokohamie. Fot. piarc.org

Coroczne statutowe posiedzenie organów Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC: Rady i Komitetu Wykonawczego odbyło się w końcu października w japońskim miescie Jokohama.

Rada jest organem zarządzającym Stowarzyszenia. Posiedzenie w Japonii zgromadziło przedstawicieli blisko 50 krajów, spośród przeszło 120, które należą do PIARC. Polska delegacja, złożona z dwojga przedstawicieli GDDKiA przedstawiła raport z XV Zimowego Kongresu Drogowego, który odbył się w lutym br. w Gdańsku.

Rada przyjęła wniosek o członkostwo w PIARC nowego kraju członkowskiego – Botswany i przyjęła do wiadomości powołanie dwóch nowych komitetów krajowych: w Bułgarii i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Liczba komitetów narodowych PIARC wzrosła w ten sposób do 46. W lutym tego roku Światowe Stowarzyszenie Drogowe uznało Polski Kongres Drogowy za swój Komitet Narodowy w Polsce. Podczas spotkania w Jokohamie reprezentanci Komitetów Narodowych odbyli swoje odrębne spotkanie, pod kierownictwem ich przedstawiciela w Komitecie Wykonawczym PIARC Saverio Palchettiego.

Wszystkie sesje posiedzenia były okazją do omówienia postępu prac w celu osiągnięcia celów Stowarzyszenia w czteroletnim okresie 2016-2019. Sekretarz Generalny PIARC Patrick Mallejacq zapowiedział nadchodzącą publikację wielu wysokiej jakości dokumentów technicznych, które powstały w tym cyklu roboczym w Komitetach Technicznych. Będą one popularyzowane poprzez liczne konferencje, seminaria i warsztaty organizowane na całym świecie – zgodnie z polityką PIARC szczególnie w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Zaprezentowano dwa projekty specjalne: jeden dotyczący elektrycznych systemów drogowych, drugi dotyczący udziału transportu drogowego w rozwoju gospodarczym. Zadecydowano także o podjęciu nowego projektu, nazwanego drogami pozytywnej energii. Jego rezultaty maja być przedstawione w październiku 2019 r.

Ważnym punktem posiedzenia Rady był wybór miasta-gospodarza XXVII Światowego Kongresu Drogowego w roku 2023. W głosowaniu Rada postanowiła, że Kongres odbędzie się w Pradze. Natomiast najbliższy, 26. Kongres odbędzie się w Adu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w dniach 6-10 października 2019 r.

Loading...