Konferencja IBDiM Nowoczesne nawierzchnie drogowe

Instytut Badawczy Dróg i Mostów organizuje w Warszawie w dn. 18 października b.r. międzynarodową konferencję “Nowoczesne nawierzchnie drogowe” – Recykling w konstrukcjach nawierzchni drogowych. Polski Kongres Drogowy jest Patronem instytucjonalnym tego wydarzenia.

Konferencja ma na celu pokazanie aspektów naukowo-technicznych związanych z zastosowaniem recyklingu w obszarze drogownictwa, z uwzględnieniem doświadczeń krajowych i zagranicznych. Podczas konferencji zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak: recykling nawierzchni asfaltowych oraz betonowych, recykling głęboki z zastosowaniem mieszanek MCE i asfaltu spienionego, stosowanie dodatków do mieszanek mineralno-asfaltowych i betonu pochodzących z recyklingu, wykorzystanie materiałów odpadowych z różnych gałęzi przemysłu jako materiałów alternatywnych, wskazanie korzyści ekonomicznych stosowania recyklingu, a także ocena wpływu na środowisko.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli firm wykonawczych, biur projektowych, zarządców dróg oraz pracowników naukowych i studentów.

Program i szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej: https://mrp23.ibdim.edu.pl/pl/  

Loading...