Przyszłość dróg betonowych
Marko WIeland. Fot. Anna Rogalińska viaexpert.plMarko WIeland. Fot. Anna Rogalińska viaexpert.pl

Recykling nawierzchni betonowych, elementy prefabrykowane do szybkich napraw nawierzchni, metody teksturowania nawierzchni – to główne kierunki niemieckich badań w obszarze dróg betonowych.

Te tematy dominowały podczas 13 Międzynarodowego Sympozjum „Drogi Betonowe 2018”, które odbyło się w końcu czerwca w Berlinie. W gronie niemieckich ekspertów z tej dziedziny był dr inż. Marko Wieland z Federalnego Instytutu Badawczego BASt, który podczas sympozjum udzielił portalowi ViaExpert wywiadu na temat zalet dróg betonowych i najważniejszych tematów badawczych dotyczących technologii budowy i utrzymania dróg z betonu cementowego. Kilka dni później dr Wieland był także jednym z gospodarzy wizyty studyjnej polskich drogowców, którzy bezpośrednio w Niemczech zapoznawali się z praktycznym stosowaniem metod „Grooving” i „Grinding”.

Jednym z takich tematów jest porównanie trwałości nawierzchni drogowych z asfaltu i betonu. Są one jeszcze w fazie wstępnej: jeden taki projekt jest realizowany jest w Saksonii. W planach są dalsze odcinki badawcze, które pozwolą na wyciągnięcie wniosków dotyczących kosztów życia obu rodzajów nawierzchni (life cost analysis).

Taka analiza będzie także zawierać informacje o możliwościach recyklingu, czyli ponownego użycia materiałów wykorzystanych do budowy drogi. Prowadzimy badania nad zachowaniem materiału recyklowanego z nawierzchni betonowych, pierwszych wyników oczekujemy w przyszłym roku – powiedział dr Wieland. Trwa budowa odcinka badawczego i pomiary analityczne. Badaczy interesuje zwłaszcza to, jak można ocenić wartość użytkową nawierzchni drogowych z asfaltu i betonu na początkowym etapie użytkowania, czyli zaraz po wybudowaniu drogi.

W przypadku nawierzchni dróg betonowych przyjmuje się, że nowe nawierzchnie w przeciągu całego cyklu użytkowania drogi praktycznie żadnych zabiegów remontowych nie będą potrzebowały. Istnieje jednak potrzeba odnawiania lub remontowania dróg, które od dłuższego czasu są użytkowane. W przypadku remontu drogi betonowej możliwy jest krótkotrwały remont nawierzchni, polegający na szybkiej wymianie zniszczonych płyt betonowych. Taki zabieg – wymiana pojedynczych płyt nawierzchni betonowej – jest praktycznie jedynym powodem do przeprowadzania remontu nawierzchni betonowej autostrad. Do obowiązujących aktualnie wytycznych, w ramach aktualizacji, ma zostać też wprowadzona nowa metoda, która polega na używaniu do naprawy nawierzchni betonowej prefabrykatów.

Dr Wieland odniósł się także do budzącej wielkie zainteresowanie technologii „Grinding” i „Grooving“. Ich stosowanie stanowi próbę sprostania wysokim wymogom dotyczącym takich zalet nawierzchni betonowej jak równość, szorstkość, redukcja hałasu, czy wodoprzepuszczalność. Ze względu na proces technologiczny, szorstkość uzyskana w efekcie zastosowania technologii Grinding jest praktycznie nie do pobicia. W tym przypadku teksturowany jest twardy beton i z tego powodu jednorodność powierzchni jest bardzo dobra. Powierzchnia wygląda na każdym odcinku drogi tak samo. Dlatego jesteśmy zdania – stwierdził ekspert – że ta technologia nas prowadzi do uzyskania optymalnych tekstur. Tekstura standardowa, która będzie typowa tylko dla technologii Grinding, będzie alternatywą dla betonu z odkrytym kruszywem i będzie redukować hałas o 2 decybele. Technologia Grinding/Grooving zapewni powierzchniom betonowym dróg dobrą wodoprzepuszczalność i jeszcze większą redukcję hałasu. Uzyskana w wyniku zastosowania tej technologii szorstkość powinna utrzymać się przez 30 lat, czyli przez cały czas żywotności tekstury po to, by aby uniknąć w tym okresie wykonywania jakichkolwiek „poprawek” stanu nawierzchni.

Cały wywiad red. Anny Rogalińskiej z dr Marko Wielandem na stronie ViaExpert

Loading...