INFRAMA zawitała do Rzeszowa
Dr Sławomir Heller podczas warsztatów w Rzeszowie. Fot. Heller ConsultDr Sławomir Heller podczas warsztatów w Rzeszowie. Fot. Heller Consult

Zarządzanie infrastrukturą drogową – ten temat zgromadził drogowców z Podkarpacia na kolejnych warsztatach „Podstawy Road Asset Management”.

Spotkanie zorganizowała 24 kwietnia w Rzeszowie Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA. Uczestnicy warsztatów, wśród których znaleźli się między innymi pracownicy Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie, Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Lubaczowie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego poznali założenia metodyki Asset Management i sprawdzilijak w praktyce wykorzystać jej możliwości i narzędzia.

Najważniejsze zasady zarządzania infrastrukturą drogową przedstawili prowadzący uczestnikom warsztaty Sławomir Heller z HELLER Ingenieurgesellschaft mbH., przedstawiciel Niemiec w komitecie technicznym PIARC Asset Management, oraz Tomasz Wojsz z Heller Consult sp. z o.o., doświadczony trener Asset Management. Warsztaty przeplatały wykłady z praktycznymi ćwiczeniami zmierzającymi do stworzenia planu utrzymania dróg zgodnie z zasadami Road Asset Management. Uczestnicy wykorzystywali w tym celu wiedzę uzyskaną na wykładach i specjalnie przygotowane materiały pomocnicze. Podczas ćwiczeń uczestnicy musieli uwzględnić takie skłądniki procesu podejmowania decyzji jak: zarządzanie ryzykiem, identyfikacja celów i interesariuszy, zastosowanie KPI (key performance indicators)oraz zarządzanie informacją i wiedzą.

Wielkie zainteresowanie wywołał temat kluczowych wskaźników efektywności (KPI). W trakcie warsztatów prowadzący podali konkretne przykłady KPI stosowanych w drogownictwie, ponadto uczestnicy samodzielnie mogli określić niezbędne dla procesu zarządzania infrastrukturą drogową wskaźniki efektywności. Uczestnicy warsztatów zastanawiali się także nad jakością danych. Czy stosowanie danych o najwyższej dokładności oraz aktualności jest skutecznym podejściem? Odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”, a dlaczego i w jaki sposób określić niezbędną dokładność oraz aktualność danych dowiedzieć się można na kolejnych warsztatach „Podstawy Road Asset Management”, które odbędą się w czerwcu w Warszawie.

Polski Kongres Drogowy jest strategicznym partnerem Inicjatywy. Więcej informacji na temat tych i kolejnych warsztatów Inicjatywy edukacyjnej INFRAMA na jej stronie. .

Loading...