Zmarł mgr inż. Stefan Filipiuk

26 grudnia 2023 roku zmarł mgr inż. Stefan Filipiuk, wieloletni Kierownik Pracowni Mostowej, Prezes Rady Nadzorczej Transprojektu Gdańskiego, “Zasłużony dla sprawy drogowej”.

Inż. Stefan Filipiuk pracował w firmie Transprojekt Gdański 61 lat. Był w niej projektantem (1955-1956), kierownikiem zespołu (1956-1978), kierownikiem pracowni mostowej (1982-2003), doradcą dyrektora (2003-2010) i prezesem Rady Nadzorczej (2010-2016). Ponadto, na mocy kontraktów, świadczył pracę w Czechosłowacji i Libii, gdzie został delegowany. Jego dorobek projektowy to ponad 200 zaprojektowanych mostów drogowych i kolejowych o różnorodnych konstrukcjach (stalowej, kablobetonowej, łukowej i podwieszonej).  Za zrealizowane wraz z zespołem obiekty: most Siekierkowski i most w Wolinie otrzymał nagrody Ministra Infrastruktury. Na Pierwszym Polskim  Kongresie  Drogowym  uhonorowano go dyplomem uznania za wybitne zasługi drogownictwie. Został odznaczony Krzyżem   Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym
i Srebrnym Medalem za zasługi dla Transprojektu oraz Medalem „Za Zasługi dla Obronności”. Związek Mostowców RP   przyznał mu indywidualny Medal ZMRP, Złoty  Medal ZMRP  oraz nagrody  za  projekty  mostu  Siekierkowskiego mostu w Wolinie
i wiaduktu kolejowego nad autostradą A1 koło Torunia. W 2002 roku otrzymał tytuł Człowieka Roku „Życia Warszawy”. Decyzją Kapituły otrzymały honorowe wyróżnienia „Zasłużony dla sprawy drogowej” Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy. Jest autorem artykułów w czasopismach branżowych, monografii obiektów zrealizowanych według dokumentacji Transprojektu, między innymi mostu Siekierkowskiego, mostów w Wolinie i Kwidzynie, Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, książek „Mosty łukowe Transprojektu”
i „50 lat Pracowni Mostowej”, współautorem albumów „Mosty na Wiśle” i „Mosty na Warcie”. 

 

Loading...