Zbigniew Kotlarek ponownie wybrany na prezesa PKD
Zbigniew Kotlarek. Fot.PKDZbigniew Kotlarek. Fot.PKD

Bogata działalność programowa Polskiego Kongresu Drogowego będzie się w obecnym roku koncentrować na obchodach jubileuszu 10-lecia działalności – postanowili członkowie stowarzyszenia zebrani 24 marca na Walnym Zebraniu. Dokonali także wyboru nowych władz na kolejną pięcioletnią kadencję. Podjęto decyzje o przystąpieniu do Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF.

Na funkcję prezesa Zarządu został wybrany po raz trzeci Zbigniew Kotlarek (członek zarządu i dyrektor zarządzający MSF Polska). Był jedynym kandydatem. Na wniosek prezesa, Walne Zebranie wybrało również pozostałych członków 7-osobowego Zarządu PKD. Dwoma wiceprezesami będą nadal: dr inż. Tadeusz Suwara (prezes Transprojektu Warszawa) i Zbigniew Tabor (przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, dyrektor ZDW w Katowicach). Członkami Zarządu pozostali również: Waldemar Królikowski (dyrektor ZDW w Olsztynie) i prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski (dyrektor Instytutu Badawczego Dróg i Mostów). Dwóch nowowybranych członków Zarządu to: dr inż. Wiesław Dąbrowski (prezes zarządu OAT sp. z o.o.) i Marek Rytlewski (prezes Transprojektu Gdańskiego)._x005F_x000D_

Wybrano również Komisję Rewizyjną, która pracować będzie w składzie: Dariusz Skowroński (przewodniczący), Lesław Kmieć i Władysław Rawski (wiceprzewodniczący) oraz członkowie: Kamila Chudzik, Waldemar Ostrowski i Dariusz Sieluk._x005F_x000D_

Mówiąc o sprawach programowych, prezes Zb. Kotlarek nawiązał do dwóch przypadających w tym roku jubileuszy. Pierwszy jest bardzo ważny dla naszego poczucia tożsamości i międzypokoleniowej więzi polskich drogowców. To 90 lat od chwili pojawienia się w obiegu publicznym nazwy Polski Kongres Drogowy. Uchwała o zainicjowaniu Polskiego Kongresu Drogowego została przegłosowana na VIII Zjeździe Inżynierów Drogowych w Warszawie, który odbył się w czerwcu 1925 roku. Został powołany Tymczasowy Komitet Organizacyjny Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych. Na jego czele stanął inżynier Melchior Władysław Nestorowicz, pełniący funkcję dyrektora departamentu drogowego Ministerstwa Robót Publicznych. To on później doprowadził do zwołania pierwszego Polskiego Kongresu Drogowego, który obradował w styczniu 1928 roku. Drugi jubileusz to 10-lecie działalności reaktywowanego w 2005 r. stowarzyszenia._x005F_x000D_

Jubileuszowe akcenty towarzyszą wszystkim tegorocznym propozycjom programowym PKD, które składają się na bogaty kalendarz merytorycznych spotkań środowiska drogowego. To także wyraz kontynuacji tradycji. Przedwojenne Stowarzyszenie Członków Polskich Kongresów Drogowych za swoją misję uznało „przyczynianie się do rozwoju sprawy drogowej w Polsce przez urządzanie Polskich Kongresów Drogowych i związanych z niemi pokazów, wystaw i wycieczek, oraz przez wydawnictwa doraźne i periodyczne”. W zasadzie robimy to samo, z tym, że postęp technologiczny sprawił, że wydawnictwa “doraźne i periodyczne” zastąpiliśmy komunikacją w Internecie – powiedział prezes PKD._x005F_x000D_

Walne Zebranie podjęło również uchwałę o przystąpieniu Polskiego Kongresu Drogowego do Federacji Drogowej Unii Europejskiej ERF w charakterze członka stowarzyszonego. Do ERF należy już wiele innych narodowych stowarzyszeń drogowych, jednostki naukowo-badawcze i firmy z branży drogowej._x005F_x000D_

Plany programowe PKD na rok 2015

Loading...