Kolejne rekomendacje Komitetu Technicznego Drogownictwa

W ciągu ostatniego miesiąca Komitet Techniczny Drogownictwa wydał kolejne trzy rekomendacje. Komitet po zmianach w porozumieniu i przy akceptacji autorów zaopiniował pozytywnie WR-D-21 „Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic”, WR-D-42 „Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 1: Planowanie tras dla rowerów, Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów i Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach” oraz WR-D-83 „Wytyczne utrzymania dróg samorządowych. Część 1: Wymagania podstawowe, Część 2: Diagnostyka i Część 3: Katalog typowych rozwiązań materiałowo – technologicznych stosowanych przy remontach”.
Szczegóły rekomendacji znajdują się w zakładce Komitety techniczne – Rekomendacje. 

 

Loading...