Powiatowe drogi czekają na zainteresowanie
Zdjęcia dróg powiatowych z prezentacji A. CzerwińskiegoZdjęcia dróg powiatowych z prezentacji A. Czerwińskiego

W uchwale przyjętej na zakończenie XVI Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych, który obradował w czerwcu w Boszkowie (woj. wielkopolskie) przedstawiciele tego szczebla administracji drogowej ponownie zaapelowali o zmianę podejścia do finansowania sieci drogowej. Trwający rok wyborczy sprawi, że być może postulaty te znajda większy posłuch u polityków.

Ponownie pojawił się w uchwale postulat dostępu samorządowych zarządców drogowych do Krajowego Funduszu Drogowego lub utworzenia Samorządowego Funduszu Drogowego. Zdaniem powiatowych drogowców, także w regionalnych programach operacyjnych na lata 2014-2020 powinny się znaleźć środki na poprawę nośności jezdni i mostów na drogach powiatowych oraz na dostępność obsługiwanych przez nie obszarów do sieci dróg TEN-T. Powiatowcy chcą także kontynuacji wsparcia, które się sprawdziło, jak Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych._x005F_x000D_

Zaproponowane ostatnio przez rząd zasady finansowania zmierzają w dobrym kierunku, ale znajdujący się w coraz trudniejszej sytuacji finansowej zarządcy dróg powiatowych coraz częściej rezygnują oni z ubiegania się o dofinansowanie, ze względu na brak możliwości wniesienia udziału własnego. W przypadkach podejmowania zadań inwestycyjnych drastycznie muszą zmniejszać nakłady na utrzymanie pozostałych (większości) dróg powiatowych. W uchwale jest także postulat utrzymania rezerwy subwencji ogólnej MIiR z przeznaczeniem na inwestycje, zwłaszcza mostowe, na drogach powiatowych._x005F_x000D_

Dokument przyjęty przez uczestników Kongresu zawiera także szereg innych, zwykle nienowych wniosków do władz publicznych o: uregulowanie gospodarki wodnej w obrębie pasa drogowego, uregulowanie postępowania jednostek ochrony przeciwpożarowej w związku ze zdarzeniami na drogach, zapewnienia odszkodowań za zniszczenia dróg lokalnych przez przejazdy ciężkich pojazdów budowniczych autostrad i dróg ekspresowych i odbiorców materiałów ze żwirowni lub kamieniołomów i przez samochody omijające bramki viatoll. Dużo uwagi poświęcono również wyposażeniu zarządców w zbiór przepisów i instrukcji przeznaczonych dla dróg samorządowych, a dotyczących takich kwestii jak: sposobu wyceny majątku drogowego, przeglądów dróg i mostów, standardów zimowego utrzymania dróg, warunków technicznych dla dróg powiatowych i zmiany kategorii zgodnie z niedawno wprowadzonymi przepisami. Zarządcy chcą również, by organy wydające pozwolenia na wycinkę drzew w pasie drogowym minimalizowały ilości nasadzeń zamiennych i częściej decydowały się na zastąpienie drzew zielenią niską._x005F_x000D_

Było to pierwsze spotkanie zarządców powiatowych po zeszłorocznych wyborach samorządowych. Nowe władze samorządowe oznaczały również zmiany w zarządach dróg, ale ani zmiany personalne ani postępująca likwidacja odrębnych zarządów dróg i powierzanie ich zadań pracownikom starostw nie mogły zaradzić problemom dróg powiatowych._x005F_x000D_

Bez odpowiedzi pozostają pytania zadane przez Adama Czerwińskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych. Czy jest szansa by nie dopuścić do zniszczenia dorobku 16 lat zarządzania drogami przez powiaty? Czy brak środków finansowych będzie wytłumaczeniem dla niepełnego wykonywania ustawowych obowiązków zarządcy drogi? I to najbardziej aktualne: któremu poziomowi władzy publicznej powinno zależeć na drogach powiatowych?_x005F_x000D_

Uchwala XVI Kongresu ZDP Boszkowo 2015

IBDiM podbudowy z gruntów i kruszyw stabilizowanych spoiwami

Prezentacja GDDKiA (Oddział Olsztyn)

Softbeton

Lhoist Asphacal

Wytyczne Techniczne ZDW Olsztyn

Loading...