Kalendarium wydarzeń PKD w 2020 r.

Tradycyjne fora regionalne na Śląsku, Warmii i Mazurach oraz Pomorzu (jako polsko-nordyckie forum drogowe), międzynarodowe konferencje w Lublinie i Wrocławiu, kolejne spotkanie na temat dróg betonowych – to najważniejsze punkty kalendarium imprez PKD w 2020 r.

Gotowy jest plan głównych wydarzeń programowych Polskiego Kongresu Drogowego na rok 2020. Obejmuje on przede wszystkim kontynuację cieszących się dużą popularnością w środowisku cyklicznych imprez.

Pierwszym w roku 2020 wydarzeniem będzie II Polskie Forum Tunelowe we Wrocławiu w dniach 21-22 stycznia. Zorganizowana w tym roku po raz pierwszy, z udziałem wybitnych ekspertów z Polski i zagranicy, konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Stąd decyzja o kontynuowaniu jej z rozszerzonym do dwóch dni programem, z silną obecnością międzynarodowych ekspertów od budowy i bezpiecznej eksploatacji tuneli.

Podobnie kontynuować będziemy temat dróg betonowych, cieszący się ogromnym zainteresowaniem – o czym świadczyła frekwencja na Forum „Beton w drogownictwie” w Suwałkach. W innym mieście na północy Polski – Ostródzie – w dniach 3-4 marca odbędzie się konferencja „Nawierzchnie betonowe: budowa, utrzymanie, naprawy”.

W dniach 31 marca – 2 kwietnia w Lublinie, we współpracy z tamtejszą politechniką, organizujemy Międzynarodową Konferencję „Zrównoważone drogi: ochrona środowiska w budownictwie komunikacyjnym”. W założeniu ma to być wydarzenie odbywające się co dwa lata, również ze znaczącym udziałem prelegentów zagranicznych.

Śląskie Forum Drogownictwa w roku 2020 odbędzie się po raz ósmy. To tradycyjne spotkanie, służące wymianie doświadczeń drogowców Polski, Niemiec i innych krajów, organizowane wraz z ZDW w Katowicach, odbędzie się w dniach 26-28 maja w stolicy Górnego Śląska.

Po raz czwarty natomiast odbędzie się Trójmieściu Pomorskie Forum Drogowe – wydarzenie poświęcone głównie zarządzaniu drogami. Ponownie będzie połączone z polsko-nordyckim forum drogowym, poświęconym wymianie doświadczeń drogowców z Polski, krajów skandynawskich oraz nadbałtyckich. Termin tej konferencji to 16-18 czerwca.

VII Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe, od pewnego czasu obradujące pod hasłem „Drogi przyszłości”, w roku 2020 odbędzie się w Gietrzwałdzie. Współorganizatorem tego zawsze atrakcyjnego wydarzenia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Wymienione imprezy nie wyczerpują naturalnie listy przyszłorocznych działań programowych Polskiego Kongresu Drogowego. Tradycyjnie lista będzie wzbogacona o jednodniowe kolokwia, reagujące na bieżące zapotrzebowanie środowiska. Rok 2020 będzie rokiem jubileuszu 15-lecia działalności wznowionego stowarzyszenia, należy więc oczekiwać kolejnych wydarzeń, nad którymi trwają obecnie prace.

Kalendarium 2020

Loading...