Członkowie Komitetów Technicznych w Polskiej Akademii Nauk

Podczas posiedzenia Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej oraz Grupy Problemowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki Krakowskiej, wiceprezes PKD przedstawił działalność Komitetów Technicznych.

Posiedzenie odbyło się 2 marca i w dużej mierze poświęcone było tematyce wdrażania nowych przepisów techniczno-budowlanych: w drogownictwie wybrane problemy przedstawił prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej, a w mostownictwie
– dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. Politechniki Gdańskiej. Janusz Bohatkiewicz omówił ideę i przebieg dotychczasowych prac Komitetów Technicznych, które opiniują przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury wymagania techniczne (Wzorce
i Standardy). KT powstały w 2021 roku na mocy porozumienia między MI i PKD, które od czego czasu jest ciałem doradczym Ministra Infrastruktury w zakresie Wzorców i Standardów.

 

Loading...