Drogowy poligon doświadczalny BASt

18 października otwarty został poligon demonstracyjny, badawczy i kalibracyjny niemieckiego instytutu BASt. Wiceprezes PKD Zbigniew Tabor wręczył szefowi BASt prof. Strickowi list gratulacyjny.

Poligon został wybudowany niedaleko węzła Koeln-Ost, w pobliżu siedziby BASt w miejscowości Bergisch Gladbach. Na dużej powierzchni można tam znaleźć odcinki dróg o parametrach autostrady. Służyć one będą do badań w ramach prowadzonych w BASt projektów badawczych, m.in. drogi o „regulowanej temperaturze”, używania różnych spoiw do budowy nawierzchni z asfaltu porowatego lub projektu SEDa: poszukiwania wielofunkcyjnych drogowych materiałów budowlanych i kompozytów, umożliwiających wykorzystanie energii słonecznej i wzrost wytrzymałości. Częscią poligonu jest trasa referencyjna, służąca do sprawdzania i kalibracji przyrządów pomiarowych, pozwalających na mierzenie takich parametrów, jak równość podłużna, równość poprzeczna, przyczepność, tekstura i ogólny stan nawierzchni.

W otwarciu poligonu uczestniczyli m.in. minister transportu i infrastruktury cyfrowej rządu federalnego Alexander Dobrindt i minister transportu rządu krajowego Północnej Nadrenii-Westfalii Hendrik Wuest. Gospodarzami uroczystości byli: prezydent Federalnego Instytutu Badawczego Drogownictwa BASt prof. Stefan Strick i dyrektor budowy dróg kraju związkowego, jednoczesnie przewodnicząca Towarzystwa Badawczego Dróg i Inżynierii Ruchu FGSV Elfriede Sauerwein-Braksiek. Wsród zaproszonych gosci byli także: wiceprezes PKD, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor i prof. Antoni Szydło z Politechniki Wrocławskiej.

Zb. Tabor przekazał prezydentowi BASt prof. Strickowi list od Polskiego Kongresu Drogowego. Pismo przypomniało tegoroczne kroki, służące nawiązaniu scisłej współpracy miedzy BASt i PKD. W lutym przedstawiciele Instytutu: Ulf Zander i Stefan Hoellera gościli w Warszawie. W trakcie spotkań z reprezentacją Polskiego Kongresu Drogowego, a także w GDDKiA zaprezentowali kilka proponowanych tematów badawczych, dotyczących w pierwszym rzędzie innowacyjnych technologii nawierzchni asfaltowych i betonowych.

Dalsze rozmowy odbyły się podczas V Śląskiego Forum Drogownictwa, które PKD i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zorganizowały w dniach 25-27 kwietnia 2017. W trakcie Forum w Piekarach Śląskich doszło do spotkania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztofa Kondraciuka oraz członków Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego z gośćmi konferencji reprezentującymi BASt i inne organizacje z Niemiec. Oba spotkania, które odbyły się w tym roku w Polsce, przybliżyły obu partnerów do ustalenia agendy projektów badawczych, które mogliby wspólnie podjąć. Ważną rolę może w tym odegrać otwarty poligon duraBASt, który rozszerzy możliwości testowania nowych technologii w budownictwie drogowym.

Zbigniew Tabor zaprosił przedstawicieli BASt do przyjazdu do Polski i wzięcia udziału w kolejnym, VI Śląskim Forum Drogownictwa, które odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2018 r. w Katowicach.

Loading...