Materiały z Kongresu Zimowego PIARC w Gdańsku

PIARC udostępnił komplet materiałów z 15. Zimowego Kongresu Drogowego, który odbył się w Gdańsku. Był to pierwszy Kongres tej rangi w Polsce i jednocześnie ostatni w tej formule.

15. Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy obradował w Gdańsku 20-23 lutego 2018 r., z udziałem ponad 1000 uczestników z 42 krajów. Po ponad dwóch latach, PIARC opublikował na swojej stronie internetowej komplet materiałów tego wydarzenia. Pod tym adresem można znaleźć programy poszczególnych sesji, artykuły wybrane przez komitety techniczne i grupy zadaniowe spośród otrzymanych abstraktów i inne kluczowe dokumenty.

Warto zwrócić szczególną uwagę na jeden z tych dokumentów – Podręcznik Danych o Śniegu i Lodzie. Informuje on o doświadczeniach w zakresie zimowego utrzymania dróg w 28 krajach. Narzędzie to zostało uruchomione na początku obecnego wieku i jest aktualizowane co 4 lata, podczas Zimowych Kongresów PIARC. Ma spójny format, z tą samą sekwencją rozdziałów zamieszczanych przez każdy kraj, przedstawiający swoje praktyki w zakresie zimowego utrzymania.

Kongres w Gdańsku zakończył pewien etap działalności PIARC w obszarze tematów zimowego utrzymania dróg. Najbliższy światowy zimowy kongres obradować już będzie w nowej formule. W dniach 8-11 lutego 2022 r. w Calgary (Kanada) odbywać się będzie Światowy Kongres Zimowego Utrzymania i Odporności Dróg (World Congress on Winter Road Service and Road Resilience”). Tematy zimowe będą nadal głównym filarem programu, ale zakres tematyczny będzie poszerzony o jeden z kluczowych tematów planu strategicznego PIARC, a mianowicie odporność (resilience), bez ograniczania się do pory roku. Dzięki temu, Kongres PIARC w 2022 r. będzie istotny dla wszystkich krajów członkowskich, niezależnie od strefy klimatycznej.

Można już zgłaszać propozycje referatów na Calgary

PIARC ogłosił początek przyjmowania propozycji referatów na kongres w Calgary. Hasło przewodnie Kongresu to „Dostosowanie do zmieniającego się świata”. Ogłoszono, że program Kongresu ma obejmować 15 grup zagadnień, dotyczących usług zimowego utrzymania.

Abstrakty (streszczenia) referatów mają liczyć do 400 słów i musza być napisane w jednym z trzech oficjalnych języków Kongresu: angielskim, francuskim lub hiszpańskim (preferowany angielski). Wszystkie artykuły muszą być oryginalnymi pracami, gotowymi do publikacji. Teksty nie mogą zawierać jakichkolwiek odniesień o charakterze politycznym, handlowym lub reklamowym, a w tytule i streszczeniu nie można używać nazw marek handlowych.

PIARC oczekuje na propozycje referatów do 30 listopada br. Zostaną one ocenione przez członków Komitetów Technicznych, do 15 marca 2021 autorzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu referatu i poproszeni o jego pełną wersję do 15 lipca. 16 Kongres Zimowego Utrzymania i Odporności dróg odbędzie się w Calgary w dniach 8-11 lutego 2022 r.

Abstrakty należy składać korzystając z formularza internetowego: https://abstracts-calgary2022.piarc.org/en/

Loading...