Tadeusz Suwara – kolejny „Zasłużony dla sprawy drogowej”

Honorowe wyróżnienie PKD „Zasłużony dla Sprawy Drogowej” zostało wręczone 5 czerwca w Katowicach dr inż. Tadeuszowi Suwarze, wieloletniemu pracownikowi państwowej administracji drogowej, projektantowi i działaczowi społecznemu.

Wręczenie tego wyróżnienia było jednym z głównym punktów programu sesji inaugurującej VII Międzynarodową Konferencję „Śląskie Forum Drogownictwa”, która odbyła się w historycznej sali dawnego Sejmu Śląskiego w Katowicach. Statuetkę kolejnemu „Zasłużonemu” wręczyli: prezes Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek i wiceprezes Zbigniew Tabor. Tak się złożyło, że laureat jest również wiceprezesem PKD, ale – jak zaznaczył Zb. Kotlarek – nie miało to żadnego wpływu na decyzję Kapituły Honorowych Wyróżnień PKD. Podobnie jak fakt, że z Tadeuszem Suwarą są kolegami ze studiów, a nawet z jednego pokoju w akademiku.

Zasługi Tadeusza Suwary dla drogownictwa są efektem kilkudziesięcioletniej służby na różnych stanowiskach i w różnych rolach. Jako absolwent Politechniki Warszawskiej, pogłębił wiedzę na rocznych studiach w USA, a potem uzyskał doktorat na Politechnice Krakowskiej. Pracę zawodową rozpoczął na budowie, następnie zajął się projektowaniem, a później rozpoczął pracę w administracji drogowej. Pełnił różne funkcje, by w końcu zostać Generalnym Dyrektorem Dróg Publicznych a po przekształceniu pierwszym Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. Po tym okresie wrócił do projektowania, był wiele lat prezesem Transprojektu Warszawa, a obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej tej spółki.

Dr Suwara uczestniczył w tworzeniu najważniejszych dokumentów technicznych, takich jak system oceny stanu nawierzchni, wytyczne projektowania dróg, warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Nadzorował przygotowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach krajowych. Na początku transformacji ustrojowej uczestniczył w pracach nad restrukturyzacja sektora drogowego a później nad zmianami w drogownictwie w ramach reformy administracyjnej kraju. Kierując biurem projektów uczestniczył w projektowaniu licznych odcinków autostrad i dróg ekspresowych.

Ustanowione w roku 2015 wyróżnienie „Zasłużony dla Sprawy Drogowej” nawiązuje do definicji misji Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych sprzed wojny, którą określano jako “przyczynianie się do rozwoju sprawy drogowej”. Ma ono nagradzać tych, którzy całym swoim zawodowym życiem dobrze zasłużyli się dla polskiego drogownictwa, stali się dla środowiska prawdziwymi autorytetami w swoich dziedzinach. Nagroda ma formę szklanej statuetki, z wygrawerowanym trójwymiarowym symbolem trudu drogowca – walcem.

Tadeusz Suwara jest jedenastym laureatem tytułu “Zasłużonego dla Sprawy Drogowej”. Wcześniej otrzymali go: Konrad Jabłoński, prof. Ryszard Krystek, Zygmunt Pater, Kazimierz Strach, Andrzej Pawlaczyk, Wennemar Gerbens, prof. Jan Kukiełka, prof. Marian Tracz, Marceli Bochenek, prof. Antoni Szydło.

Loading...