Miejscy drogowcy spotkają się w Częstochowie

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w całym kraju XXII Zjazd Drogowców Miejskich zaplanowany w dniach 22-24 kwietnia br. w Częstochowie, zostaje przeniesiony na październik lub listopad. Polski Kongres Drogowy tradycyjnie sprawuje patronat nad tym wydarzeniem.

Zarządcy dróg z miast, skupieni w Komisji Drogownictwa Miejskiego spotykają się co dwa lata w celu wymiany doświadczeń i poglądów dotyczących rozwoju specyficznych dróg, jakie stanowią miejskie ulice. W tym roku tematyka obrad koncentrować się będzie wokół takich zagadnień jak elektromobilność, BIM, Inteligentne Systemy Transportowe, odprowadzanie wód opadowych i ochrona przed hałasem. Poruszane będą również kwestie zmiany warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Więcej informacji udziela Komitet Organizacyjny Zjazdu – kontakt: wandzelcz@gmail.com

Loading...