Zmarł prof. Józef Judycki

8 lutego zmarł w wieku 71 lat prof. dr hab. inż. Józef Judycki, wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Gdańskiej i kierownik Katedry Inżynierii Drogowej i Zespołu Budowy Dróg. Był znanym i cenionym w Polsce oraz za granicą naukowcem i praktyk z zakresu nawierzchni drogowych, lotniskowych i mostowych oraz materiałów drogowych.

Urodzony 4 września 1945 r. w Czaplinie, w woj. białostockim w 1968 r. ukończył studia na Politechnice Gdańskiej i rozpoczął pracę w Katedrze Budowy Dróg i Robót Ziemnych. W 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych z wyróżnieniem. W 1992 r. uzyskał habilitację z wyróżnieniem, a w 1999 r. tytuł naukowy profesora. Będąc na emeryturze i w czasie choroby pozostawał czynny naukowo. Opracował i opublikował w tym czasie w czasopiśmie International Journal of Pavement Engineering nowatorską metodę obliczania naprężeń termicznych w warstwach asfaltowych nawierzchni. Jego zasługą jest też rozpowszechnienie w Polsce nowych metod mechanistyczno–empirycznych projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych. Kierował zespołem, który opracował w 2014 roku nowy Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

Prof. Judycki był wychowawcą wielu pokoleń inżynierów-drogowców, autorem wielu publikacji naukowych, projektów oraz współautorem ponad 200 rozwiązań projektowych, projektantem wielu kilometrów dróg i konstrukcji nawierzchni dróg, mostów, lotnisk i autostrad (w tym odcinków autostrad A1, A2 i A4) oraz szeregu ekspertyz i opinii technicznych.

Ostatnie pożegnanie Profesora odbędzie się w poniedziałek, 13 lutego 2017 r. w Gdańsku.
O godz.10:30 w Kościele Św. Stanisława Kostki, przy ul. Abrahama w Gdańsku-Oliwie odprawiona zostanie Msza Święta żałobna. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu Gdańsk-Srebrzysko o godzinie 12:00.

Loading...