PIARC opublikował raport zawierający wyniki z badań nad wpływem COVID-19 na sektor drogowy

PIARC opublikował raport zawierający wyniki z badań nad wpływem COVID-19 na sektor drogowy. Ten raport zostanie szczegółowo przedstawiony podczas sesji “Wpływ COVID-19 na człowieka i środowisko naturalne” w trakcie konferencji FORUM ZRÓWNOWAŻONE DROGI I EKOINFRASTRUKTURA: NOWE WYZWANIA, która odbędzie się 18-19 maja.

Raport można bezpłatnie pobrać ze strony PIARC https://www.piarc.org/en/order-library/35336-en-COVID-19:%20Survey%20of%20Impacts%20and%20Responses%20from%20the%20Global%20Roads%20andTransport%20Sector

Pandemia COVID-19 opanowała cały świat już ponad rok temu, powodując ogromne skutki i wyzwania dla wielu sektorów, w tym dla dróg i transportu. PIARC szybko podjął działania, tworząc zespół reagowania na pandemię COVID-19 i inicjując program webinariów służących wymianie wiedzy.

PIARC rozpoczął również globalne badanie ankietowe. Miało ono na celu ocenę sposobu, w jaki agencje drogowe i transportowe, operatorzy i inne organizacje radzą sobie z pandemią COVID-19 oraz ustalenie najlepszych praktyk wdrożonych w różnych krajach na całym świecie. W badaniu wzięli udział eksperci i praktycy z całego świata dzieląc się swoimi doświadczeniami na temat wpływu pandemii COVID-19. Celem było zebranie jak największej ilości danych na temat takich zagadnień jak zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i użytkowników, utrzymanie ciągłości działania i biznesu, wpływ na transport pasażerów oraz inne istotne tematy. Aby zachęcić do szerszego uczestnictwa, PIARC nie prosił o przesyłanie oficjalnie zatwierdzonych działań rządowych, a raczej szukał indywidualnych doświadczeń.

Badanie zostało przeprowadzone w okresie od 17 sierpnia do 28 września 2020 roku. Zebrano około 225 odpowiedzi w 3 różnych językach. Ankieta pozwoliła na przygotowanie raportu, który zawiera:

  • Doświadczenia związane z konkretnymi środkami wdrożonymi w kilku krajach na świecie;
  • Spostrzeżenia na temat głównych problemów związanych z pandemią w jej początkowych fazach;
  • Perspektywa członków PIARC oraz, krajów niebędących członkami PIARC;
  • Perspektywy pochodzące z krajów najsłabiej rozwiniętych (LMIC) oraz ich perspektywy w stosunku do innych krajów w odniesieniu do pandemii.

Stworzenie raportu stanowi kolejny kamień milowy w odpowiedzi PIARC na COVID-19, po opublikowaniu Raportu Technicznego “COVID-19: WSTĘPNE SKUTKI I ODPOWIEDZI NA PANDEMIĘ ZE STRONY AGENCJI DROGOWYCH I TRANSPORTOWYCH” https://www.piarc.org/en/order-library/34613-en-COVID-19:%20initialimpacts%20and%20responses%20to%20the%20pandemic%20from%20road%20and%20transport%20agencies

Loading...