Zmarł mgr inż. Stefan Sarna, wieloletni członek PKD

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 kwietnia br. zmarł mgr inż. Stefan Sarna, Członek Honorowy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Prezes Oddziału SITK RP w Warszawie, Przewodniczący Krajowej Sekcji Przestrzennych Zagadnień Komunikacyjnych SITK RP, Redaktor naczelny miesięcznika “Transport Miejski” (w latach 1993 – 2004)

Mgr inż. Stefan Sarna był wieloletnim członkiem PKD bardzo aktywnie współdziałał w wielu projektach organizowanych przez Polski Kongres Drogowy. Autorytetem i doświadczeniem wspierał nasze działania.

Stefan Sarna mgr inż. budownictwa drogowego był wybitnym ekspertem w zakresie transportu, wieloletnim działaczem i organizatorem na skalę krajową, posiadał olbrzymie osiągnięcia w działalności społecznej oraz zawodowej w zakresie rozbudowy i modernizacji transportu publicznego w Warszawie i na Mazowszu. Miał również duży wkład i osiągnięcia w zakresie pogłębiania wiedzy fachowej kadr inżynierskich zawiązanych z transportem miejskim będąc współorganizatorem wielu konferencji naukowo – technicznych oraz prowadząc Forum Ekspertów w zakresie transportu miejskiego oraz prowadząc wykłady i szkolenia z zakresu transportu a także publikując swoje prace w branżowych czasopismach.

Loading...