Powolna poprawa nośności dróg
Drogi musza przenosić coraz większe obciążenia, porusza się po nich więcej pojazdów o masie i nacisku na oś przekraczających normy. Fot. PixabayDrogi musza przenosić coraz większe obciążenia, porusza się po nich więcej pojazdów o masie i nacisku na oś przekraczających normy. Fot. Pixabay

Pomimo wielu inwestycji drogowych wciąż tylko na 1/3 długości dróg krajowych w Polsce może odbywać się ruch pojazdów o nacisku osi do 11,5 tony. Na 9% długości dróg krajowych dopuszczalny nacisk wynosi 8 t, czyli jak na każdej drodze publicznej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło projekt nowego wykazu dróg krajowych i wojewódzkich, dla których obowiązują ograniczenia tonażu samochodów.

Realizując zobowiązania traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej, po zakończeniu kilkuletniego okresu przejściowego, Polska dopuściła na swojej sieci drogowej ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 11,5 tony. Z uwagi na niedostosowanie sieci drogowej do tego wymogu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych, minister odpowiedzialny za transport ustala rozporządzeniem wykazy dróg krajowych i wojewódzkich, po których mogą się poruszać pojazdy o nacisku do 10 ton oraz dróg krajowych, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku do 8 t. Cała reszta dróg (gminne, powiatowe i pozostałe wojewódzkie) pozwala na ruch do 8 ton._x005F_x000D_

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt takiego rozporządzenia, które ma zastąpić obowiązujący wykaz ustalony we wrześniu 2012 przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Jak czytamy w uzasadnieniu, został on przygotowany ze względu na zmiany jakie nastąpiły w sieci dróg krajowych i wojewódzkich: wybudowane zostały nowe obwodnice miast, a także nowe odcinki dróg krajowych i dróg wojewódzkich, niektóre odcinki zostały wzmocnione, co pozwala na zwiększenie dopuszczalnych nacisków osi. Jednocześnie jednak na niektórych odcinkach dróg wojewódzkich nastąpiło pogorszenie stanu technicznego i obniżenie parametrów technicznych._x005F_x000D_

Zgodnie z projektem, długość dróg krajowych z ograniczeniem do 10 ton wynosi 10.420 km (o 249 km mniej niż poprzednio) co stanowi blisko 55 proc. Na długości 2213 km dróg krajowych obowiązuje ograniczenie nacisku osi do 8 ton (takich dróg ubyło 109 km). Oznacza to, że “ustawowy” dopuszczalny nacisk osi do 11,5 ton posiada 6610 km dróg krajowych. Jest to blisko 800 km więcej niż przed dwoma laty, ale jest to zaledwie około 34 procent całej długości sieci. Natomiast sieć dróg wojewódzkich o dopuszczalnych naciskach osi do 10 ton będzie liczyć, według rozporządzenia, ok. 13.600 km (wzrost o 1040 km). Jest to niemal połowa wszystkich dróg wojewódzkich._x005F_x000D_

Projekt rozporządzenia jest obecnie konsultowany z samorządami województw, miast na prawach powiatu oraz organizacjami społecznymi i zawodowymi działającymi w obszarze transportu drogowego._x005F_x000D_

Projekt rozporządzenia – wykaz dróg z ograniczeniem nośności

Loading...