Prof. Wojciech Suchorzewski „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”
Prof. Suchorzewski ()z prawej) otrzymuje statuetkę Prof. Suchorzewski ()z prawej) otrzymuje statuetkę “Zasłużony dla Sprawy Drogowej z rąk prezesa PKD Zbigniewa Kotlarka. Fot. PKD

Prof. Wojciech Suchorzewski został kolejnym laureatem honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla Sprawy Drogowej”. Statuetkę wręczono mu 23 września podczas otwarcia Forum w Mikołajkach.

Prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski – jak przypomniał w swej laudacji prof. Stanisław Gaca – ma niezwykle bogate doświadczenie w projektowaniu, planowaniu, badaniach i nauczaniu inżynierii i ekonomiki transportu. Od 1951 roku związany jest z Politechniką Warszawską, najpierw jako student (1951-1956 na Wydziale Komunikacji) poprzez kolejne etapy kariery naukowej. Od 1992 roku ma tytuł profesora zwyczajnego. Jest autorem pierwszego polskiego podręcznika inżynierii ruchu wydanego w 1969 r., który doczekał się czterech wydań.

Sprawy transportu zawsze widział w szerszym kontekście, o czym świadczy praca na kierowniczych stanowiskach w Instytucie Gospodarki Komunalnej i w Instytucie Kształtowania Środowiska. Przez 5 lat pracował w centrali agencji ONZ-Habitat (Program ONZ ds. Osiedli Ludzkich) w Nairobi w Kenii. Jako niekwestionowany autorytet miał wpływ na wiele dziedzin transportu, był jednym ze współautorów Polityki Transportowej Państwa (2005 r.), przewodniczył Krajowej Radzie ds. Autostrad (2006-2014).

Wręczając prof. Suchorzewskiemu wyróżnienie, prezes Polskiego Kongresu Drogowego Zbigniew Kotlarek podkreślił, że być może największą zasługą Profesora dla polskiego drogownictwa jest wychowanie wielu pokoleń doskonale przygotowanych kadr. Sam Zb. Kotlarek z dumą się zalicza do jego uczniów, podobnie jak wielu innych uczestników VI Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego w Mikołajkach.

Ustanowione w roku 2015 – z okazji 10 roczny wznowienia działalności przez PKD – wyróżnienie „Zasłużony dla Sprawy Drogowej” nawiązuje do definicji misji Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych sprzed wojny, którą określano jako “przyczynianie się do rozwoju sprawy drogowej”. Ma ono nagradzać tych, którzy całym swoim zawodowym życiem dobrze zasłużyli się dla polskiego drogownictwa, stali się dla środowiska prawdziwymi autorytetami w swoich dziedzinach. Nagroda ma formę szklanej statuetki, z wygrawerowanym trójwymiarowym symbolem trudu drogowca – walcem.

Wojciech Suchorzewski jest dwunastym laureatem tytułu “Zasłużonego dla Sprawy Drogowej”. Wcześniej otrzymali go: Konrad Jabłoński, prof. Ryszard Krystek, Zygmunt Pater, Kazimierz Strach, Andrzej Pawlaczyk, Wennemar Gerbens, prof. Jan Kukiełka, prof. Marian Tracz, Marceli Bochenek, prof. Antoni Szydło i dr inż. Tadeusz Suwara

Loading...