PKD o Programie 2014-2023
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. GDDKiAZdjęcie ilustracyjne. Fot. GDDKiA

Polski Kongres Drogowy zgłosił do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 uwagi o konieczności przebudowy drogi krajowej nr 16 i szybszej budowy drogi S19. W dodatkowej opinii zwrócił uwagę na nierozwiązany problem rekompensat za niszczone drogi lokalne podczas realizacji dróg szybkiego ruchu.

30 stycznia PKD przesłał do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju formularz zgłaszania uwag do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Znalazły się tam uwagi wypracowane wspólnie z lokalnymi środowiskami w trakcie programowej działalności stowarzyszenia.

Zgodnie z wnioskami z Warmińsko-Mazurskiego Forum Drogowego, które obradowało w październiku 2014 roku, PKD zaproponował uwzględnienie w programie przebudowy drogi krajowej nr 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo – Orzysz – Ełk. PKD potwierdził również, że będzie dalej wspierać starania o przekształcenie drogi nr 16 w drogę ekspresową. Z informacji przedstawionych w projekcie Programu wynika bowiem, że byłby to jedyny odcinek wchodzący w skład sieci kompleksowej TEN-T, który nie miałby charakteru drogi szybkiego ruchu.

Druga inwestycja, której dotyczą uwagi, to droga S19. PKD postuluje przenieść odcinek Lublin-Lubartów z listy rezerwowej na listę podstawową, a na listę rezerwową wprowadzić odcinek Lubartów – Białystok. Decyzja taka będzie stanowić potwierdzenie woli rządu realizacji zobowiązań dotyczących budowy szlaku “Via Carpathia” i rzeczywistej poprawy dostępności komunikacyjnej pasa regionów Polski Wschodniej. Perspektywa budowy drogi “Via Carpathia” będzie tematem konferencji PKD, która planowana jest na wrzesień tego roku w woj. podlaskim.

Skala oczekiwań i uzasadnionych potrzeb każe dokonywać wyborów kolejności realizacji poszczególnych ciągów i odcinków – napisał prezes PKD Zbigniew Kotlarek w liście do wiceministra Zbigniewa Rynasiewicza. W procesie konsultacji wiele środowisk, zwłaszcza samorządowych, zgłasza potrzeby budowy dróg szybkiego ruchu i obwodnic miast na swoim terenie, powołując się na ich wpływ na możliwości rozwoju gospodarczego i wcześniejsze ustalenia z administracja państwową. Nasze stowarzyszenie wspiera inicjatywy środowisk lokalnych, które znalazły swoje potwierdzenie w wyniku analiz w trakcie naszej działalności programowej.

W dołączonej do formularza opinii, stowarzyszenie przypomniało, że środowiska samorządowe regularnie domagają się wydzielenia środków na naprawę dróg lokalnych, zdegradowanych w trakcie budowy dróg ekspresowych i autostrad, a także wskazują na systemową potrzebę planowania i finansowania modernizacji dróg służących do rozprowadzania ruchu z węzłów dróg szybkiego ruchu. Rozumiejąc ograniczenia finansowania zadań ujętych w Programie do autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic miast, wnosimy o podjęcie działań dla rozwiązania wskazanych problemów – czytamy w opinii.

Loading...