WESTRAND nowym członkiem PKD

WESTRAND jest dostawcą unikalnej technologii neutralizacji niepożądanych składników powietrza. Pomaga adaptować uciążliwe przedsiębiorstwa do zurbanizowanego środowiska miejskiego.

Neutralizacja, a nie maskowanie nieprzyjemnych zapachów.

Cząsteczki firmy WESTRAND w połączeniu z licznymi związkami siarki (np. merkaptanami), węglowodorami i związkami azotu amoniakiem/aminami prowadzą do nowych kombinacji produktów reakcji, które stają się neutralne zapachowo i obojętne toksykologicznie .

Produkty WESTRAND są nietoksyczne.

Produkty nie mają charakteru toksycznego i są poddawane wielu oficjalnym badaniom (biodegradacja, nietoksyczność dla oczu, nietoksyczność skórna, dopuszczenie przez medycynę pracy, ekotoksyczność, fitotoksyczność, wdychanie przez komórki ludzkie).

W sektorze drogowym WESTRAND redukuje zagrożenia oddechowe spowodowane emisją parogazów asfaltu.

Więcej informacji:

https://www.dezodoryzacja.pl/

Loading...