Dwaj przedstawiciele PKD w Radzie Ekspertów

W Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa zostało opublikowane Zarządzenie nr 25 ministra z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych. W skład Rady wchodzi dwóch przedstawicieli Polskiego Kongresu Drogowego. Stowarzyszenie delegowało na te miejsca prezesa Zbigniewa Kotlarka i członka Zarządu, dyrektora Transprojektu Gdańskiego Marka Rytlewskiego.

Powołanie Rady Ekspertów stanowi jeden z efektów procesu poszukiwania rozwiązań usprawniających budownictwo drogowe, trwającego od początku tego roku. W skład Rady wchodzi 30 przedstawicieli zarządców dróg: państwowych i samorządowych, organizacji związkowych oraz branżowych stowarzyszeń, izb i rad. Zgodnie z rozporządzeniem, do zadań Rady będzie w szczególności należało wypracowanie: wzoru umowy na realizację zamówienia publicznego w zakresie dróg publicznych, wytycznych sporządzania opisów przedmiotu zamówienia i prowadzenia postępowań przetargowych.
Rada ma się w przyszłości przekształcić w Narodowe Forum Kontraktowe, a zanim się to stanie – wypracować docelową formułę działania NFK.
Rada działa kolegialnie, jej pracami będą kierować dwaj współprzewodniczący: po jednym przedstawicielu zarządców dróg publicznych oraz organizacji branży drogowej. Będą oni wybrani na pierwszym posiedzeniu Rady. Z tytułu uczestnictwa w pracach Rady jej członkom nie przysługuje żadne wynagrodzenie.

Loading...