Drogi powiatowe: codzienne problemy na święcie
Wicedyrektor Departamentu Dróg Publicznych MI Beata Leszczyńska przedstawiła uczestnikom Kongresu  działania resortu w obszarze regulacji ważnych dla dróg samorządowych. Fot. PKDWicedyrektor Departamentu Dróg Publicznych MI Beata Leszczyńska przedstawiła uczestnikom Kongresu działania resortu w obszarze regulacji ważnych dla dróg samorządowych. Fot. PKD

Jubileuszowy XX Kongres Zarządców Dróg Powiatowych zakończył się 17 maja w Starachowicach przyjęciem uchwały, zawierającej postulaty tego środowiska powtarzane od lat i kilka nowych.

Te nowe dotyczą przede wszystkim Funduszu Dróg Samorządowych, który rząd nazywa przełomem w finansowaniu gminnej i powiatowej infrastruktury. Przemawiając w Kielcach podczas otwarcia targów „Autostrada Polska” 14 maja wiceminister Infrastruktury Rafał Weber powiedział, że 36 miliardów złotych, które będą do wydania w ramach Funduszu w ciągu 10 lat i 6 mld zł w roku 2019 umożliwią budowę dróg samorządowych o zupełnie nowej jakości. Firmom drogowym, zwłaszcza mniejszym, zapewnia zaś pracę na następne lata.

Dzień później w tym samym centrum kongresowym Targów Kielce odbyło się uroczyste otwarcie jubileuszowego XX Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych, na którym również mówiono o FDS. Bardzo cieszymy się z każdego nowego źródła finansowania dróg samorządowych – powiedział przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych Adam Czerwiński – i doceniamy utworzenie Funduszu. Uważamy jednak, że zapisano w nim zbyt rygorystyczne zasady przyznawania dofinansowania i w dalszym ciągu preferowane (wyżej oceniane) są projekty dotyczące dróg w miastach, wyposażonych w chodniki, urządzenia bezpieczeństwa drogowego i mające wiele skrzyżowań.

Temat ten podnoszony był podczas roboczej części Kongresu w Starachowicach. Pierwszy punkt przyjętej na koniec uchwały zawiera postulaty zmiany ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, ten sposób, żeby została w czytelny sposób określona wysokość wsparcia dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, a także określony czas maksymalnego oczekiwania na podpisanie umowy o dofinansowanie. Jak podkreślano w dyskusji, nieterminowe złożenie wniosku wyklucza dofinansowanie, a potem premier, który zatwierdza ostatecznie listę zadań, nie ma żadnego terminu na wydanie decyzji. Wadą Funduszu jest także brak w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie określonego systemu punktacji i oceny wniosków, co pozwoliłoby wyeliminować uznaniowość.

Poza sprawami finansowymi w dyskusji i podsumowującej ją uchwale pojawiły się znane i nierozwiązane od lat bolączki powiatowych drogowców: przewlekłe i mocno zbiurokratyzowane procedury, dotyczące m.in. wydawania przez Wody Polskie pozwoleń wodnoprawnych oraz opinii podczas prowadzenia postępowań o wydanie decyzji środowiskowej, postępowania w sprawach wycinki i nasadzeń drzew w pasie drogowym, postępowania w sprawach lokalizowania w pasie drogowym kanałów technologicznych.

Kongres w Starachowicach był pierwszym po ubiegłorocznych wyborach samorządowych, które przyniosły wiele zmian w powiatach. Pojawiło się wiele nowych twarzy – podsumował A. Czerwiński – chętnych do działania młodych ludzi. Jest nadzieja, że będą kontynuować tradycje profesjonalnych zarządców dróg na tym szczeblu samorządu. To dzięki tym, którzy te zarządy tworzyli i w nich działali pomimo wielkich trudności, po 20 latach od reformy administracyjnej i reformy zarządzania drogami publicznymi na drogach powiatowych widać gospodarza.

Uchwała XX Kongresu

Loading...