Nadzwyczajne WZC 5 grudnia

5 grudnia w Warszawie odbędzie się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków PKD – zdecydował Zarząd stowarzyszenia na posiedzeniu 14 listopada.

Konieczność odbycia Zebrania wynika z rezygnacji jednego z członków Zarządu. W takiej sytuacji – zgodnie za Statutem – w ciągu trzech miesięcy od wystąpienia wakatu Zarząd ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

Zebranie odbędzie się w hotelu Golden Tulip przy ul. Towarowej 2, W pierwszym terminie o godz. 11:30, a w przypadku braku quorum w drugim terminie o godz. 12:00. Porządek obrad przewiduje potwierdzenie wygaśnięcia mandatu dr Wiesława Dąbrowskiego oraz podjęcie uchwały w sprawie liczebności Zarządu do końca kadencji 2015-2020.

Loading...