Mgr inż. Tadeusz Topczewski wyróżniony tytułem “Zasłużony dla sprawy drogowej”

Podczas XIII Seminarium Technicznego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku Zbigniew Kotlarek, prezes Polskiego Kongresu Drogowego, wręczył kolejne wyróżnienie „Zasłużony dla sprawy drogowej”. Decyzją Kapituły otrzymał je mgr inż. Tadeusz Topczewski.

 

Inż. Tadeusz Topczewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Komunikacji ze specjalizacją budowa dróg i lotnisk
w roku 1965. Po ukończeniu studiów pracował w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych w Bielsku Podlaskim na stanowisku zastępcy dyrektora, a potem dyrektora. Z  jego inicjatywy w 1973 roku na Politechnice Białostockiej utworzono specjalizację o kierunku drogowym o zaowocowało – do  chwili obecnej  – liczbą 1,5 tys. absolwentów. W roku 1973 został powołany na zastępcę dyrektora Wojewódzkim Zarządzie Dróg  Publicznych w Białymstoku. Po reorganizacji państwowej w 1975 roku, został powołany przez ministra na stanowisko naczelnego dyrektora DODP. A w 1991 roku po kolejnej reorganizacji został dyrektorem oddziału GDDKiA. Funkcję tą pełnił do chwili przejścia na emeryturę. W administracji drogowej przepracował 44 lata.

W  trakcie swojej pracy zawodowej przyczynił  się do zabezpieczenia materiałowego przez  powołanie  Rejonu Eksploatacji Kruszywa w Suwałkach, który po licznych przeobrażeniach do  dnia dzisiejszego stanowi cenne źródło zaopatrzenia materiałowego. Dyrektor Topczewski  potrafił  wykorzystać doświadczenia zdobyte w trakcie stypendium w administracji  USA i przenieść  je  na polski  grunt, m.in. wprowadzając system utrzymywania nawierzchni drogowych (realizator: Okręgowe Laboratorium  Drogowe), wprowadzając zmianę technologii zimowego utrzymania  dróg – poprzez  zastosowanie soli zamiast piasko-soli. W tym celu wybudowano pierwsze w Polsce  magazyny soli  (licencja USA) w kształcie kopuły, zabezpieczające przed zbrylaniem się soli. Do tej pory wybudowano około 200 takich magazynów w całej  Polsce.

Inż. Tadeusz  Topczewski był również bardzo zaangażowany w planowanie  przebiegu dróg  expressowych  Via Balitca i  Via  Carpatia. Był  współorganizatorem wraz z Polskim Kongresem Drogowym dwóch konferencji poświęconych tej tematyce. Do dziś jest nadal bardzo aktywny w różnych organizacjach zajmujących się przebiegiem Via Carpati.

Za swoja długoletnią działalność zawodową został odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, złotą odznaką „Zasłużony Drogowiec”, złotą odznaką Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oraz wieloma  odznaczeniami  administracji publicznej.

 

Loading...