Jak zarządzać majątkiem drogowym?
Prezes PKD Zbigniew Kotlarek przemawia podczas seminarium inaugurującego  INFRAMA. To. Heller Consult/JanZielińskiPrezes PKD Zbigniew Kotlarek przemawia podczas seminarium inaugurującego INFRAMA. To. Heller Consult/JanZieliński

Planowe zarządzanie rosnącymi zasobami infrastruktury to jedno z najważniejszych wyzwań w drogownictwie XXI wieku. Odpowiedzią jest nowoczesna dyscyplina, łącząca wiedzę inżynierską, ekonomiczną i menedżerską – Infrastructure Asset Management. 15 maja na Politechnice Warszawskiej zainaugurowała działalność Akademia IAM.

Akademię INFRAMA utworzyły trzy podmioty: HELLER Ingenieurgesellschaft, Politechnika Warszawska – Instytut Dróg i Mostów Wydziału Inżynierii Lądowej oraz Centrum Kształcenia i Doradztwa „IKKU” Sp. z o.o. Doceniając znaczenie Infrastructure Asset Management, w tym zwłaszcza Road Asset Management czyli kompleksowego zarządzania drogami, Polski Kongres Drogowy został partnerem strategicznym tej inicjatywy.

Poszczególne elementy infrastruktury, w tym drogi, stanowią ogromny majątek. Wartość europejskiej infrastruktury drogowej, której długość wynosi ponad 4,8 miliona kilometrów, jest szacowana przez Federację Drogową Unii Europejskiej ERF na ponad 8 bilionów euro – przypomniał w inauguracyjnym wystąpieniu przewodniczący Rady Programowej INFRAMA prof. Wojciech Suchorzewski. Taki kapitał powinien być sukcesywnie i planowo odtwarzany. Gdyby zaniechano systematycznych działań, nastąpi degradacja i spiętrzenie wydatków na remonty i utrzymanie bieżące. Asset Management, czyli zarządzanie zasobami według zdefiniowanych reguł, pomaga sprostać tym wyzwaniom poprzez dostarczanie uniwersalnych zasad, łączących w sobie dyscypliny inżynierskie oraz praktyki managerskie.

W Polsce, po zrealizowaniu trzech programów budowy dróg krajowych, tylko nowe drogi będą miały wartość 200 mld zł – powiedział Jarosław Waszkiewicz, dyrektor Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Rząd zdaje sobie sprawę z potrzeby przeznaczenia znacznych środków na remonty i utrzymanie. W roku 2017 udało się zwiększyć budżet Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na te cele do 4 mld złotych (w poprzednich klatach była to stała wielkość ok. 3 miliardów). Cel na 2018 rok to kolejny dodatkowy miliard, czyli wzrost do 5 mld złotych – zapowiedział dyr. Waszkiewicz. Wśród celów, jakie ma to przynieść jest szybsze dostosowywanie sieci dróg krajowych do wymaganej prawem europejskim nośności 11, 5 tony na os. Administracja państwa będzie również dążyć do optymalizacji wydawania pieniędzy na inwestycje drogowe, m.in. poprzez standaryzację projektów. Padła również zapowiedź dopracowania się modelu liczenia kosztów cyklu życia projektu, co jest niezbędnym składnikiem skutecznego zarządzania.

Prezes PKD Zbigniew Kotlarek mówiąc o strategicznym partnerstwie Kongresu i Akademii INFRAMA zauważył, że temat ten przewija się jako zasadniczy wątek w międzynarodowej wymianie doświadczeń drogowców. Tak było w ubiegłym roku podczas I Europejskiego Kongresu Infrastruktury Drogowej w Leeds, tymi tematami zajmuje się również Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC. Polski Kongres Drogowy ubiega się obecnie o nadanie mu statusu narodowego komitetu PIARC. Praktycznym wyrazem patronatu PKD nad inicjatywą Akademii, będzie m.in. poświęcanie miejsca tej tematyce podczas organizowanych przez stowarzyszenie konferencji. Już niedługo, bo w dniach 7-9 czerwca w Gdyni odbędzie się II Pomorskie Forum Drogowe, którego przewodnim tematem będzie Road Asset Management. Natomiast w dniach 1-3 października w Ostródzie odbędzie się IV Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe, poświęcone utrzymaniu sieci drogowej.

W spotkaniu rozpoczynającym działalność edukacyjną Akademii wzięło udział ponad 80 przedstawicieli władz, administracji drogowej na poziomie krajowym i wojewódzkim, uczelni wyższych, firm wykonawczych i doradczych oraz biur inżynierskich. Po inauguracji część uczestników wzięła udział w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez dra Sławomira Hellera oraz dr Agatę Ciołkosz-Styk. W trakcie zajęć omawiane były zagadnienia związane z istotą metodyki Asset Management, cechy Asset Management oraz wybrane tematy fachowe, jak: diagnostyka stanu nawierzchni i strategie diagnostyczne, elementy systemu informacji drogowej czy planowanie utrzymania dróg.

Więcej informacji na stronie INFRAMA.

Loading...