Infrastruktura 2014: jakie czasy, takie targi
Infrastruktura 2014: jakie czasy, takie targiInfrastruktura 2014: jakie czasy, takie targi

Tradycyjna ekspozycja ustępuje konferencjom, spotkaniom branżowym i dwustronnym rozmowom – to nowa formuła targów Infrastruktura, które zostały otwarte 22 października w Warszawie. Musimy nadążać za zmianami, najważniejszy element teraz to spotkania B2B, czyli biznesu z biznesem – stwierdziła prezes Urszula Potęga, witając gości XII edycji imprezy.

Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz zapowiedział wydanie na drogi krajowe w najbliższej perspektywie budżetowej blisko 93 mld złotych. Państwo nie zapomni także o drogach lokalnych, temu będzie służyć mechanizm finansowania ich przebudowy za środki Lasów Państwowych. Projekt ustawy – już po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych – powinien wkrótce trafić do Sejmu.

Należy się cieszyć, że środków na drogi będzie nie mniej niż poprzednio, choć w finansowaniu infrastruktury większy nacisk będzie położony na kolej – zauważył Stanisław Żmijan, przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury. Pomimo znanych perturbacji na rynku budowlanym, efekty okresu 2007-2013 trzeba ocenić pozytywnie. Nie brakowało błędów, ale wspólnie walczyliśmy, żeby je przezwyciężać – powiedział.

Otwieramy nowy rozdział współfinansowania projektów drogowych – zwróciła się do przedstawicieli środowiska drogowego Ewa Tomala-Borucka, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Z tego, co było wyłuskaliśmy dobre praktyki, bo były też takie, przeanalizowaliśmy problemy, które dostrzegamy i wyciągnęliśmy wnioski. Pieniędzy do wydania będzie jeszcze więcej niż poprzednio, do roku 2023 (wtedy trzeba zakończyć rozliczanie inwestycji) uda się dzięki nim połączyć istniejące odcinki dróg szybkiego ruchu i wybudować nowe, tak by można było mówić o funkcjonującej nowoczesnej sieci drogowej.

Po tradycyjnym przecięciu wstęgi, odbyła się jeszcze jedna uroczystość – stowarzyszenie „Linia Życia” postanowiło przyznawać specjalną nagrodę ludziom zasłużonym dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i właśnie na Targach Infrastruktura wręczono ją po raz pierwszy. Laureatem został emerytowany pracownik Instytutu Badawczego Dróg i Mostów dr inż. Zenon Szczepaniak. Jak powiedział, uzasadniając wybór, prezes „Linii Życia” Piotr Chojnacki dr Szczepaniak stworzył nowoczesne oznakowanie poziome na polskich drogach, był twórcą norm w tej dziedzinie i warunków technicznych. To dzięki niemu nasze drogi są często nie gorzej oznakowane niż w krajach na wyższym poziomie rozwoju – stwierdził P. Chojnacki.

Loading...