Współpraca zagraniczna na światowym poziomie

Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy podpisało list intencyjny w zakresie współpracy z Uniwersytetem Chongqing Jiaotong z Chin. Celem współpracy będzie:

– Rozwój wspólnych projektów badawczych;
– Rozwój wspólnego międzynarodowego laboratorium i ośrodka badawczego;
– Organizacja seminariów, konferencji i warsztatów;
– Wymiana informacji i wiedzy w dziedzinach interesujących obie strony.

Uniwersytet Chongqing Jiaotong jest jednym z wiodących ośrodków naukowych w Chinach w dziedzinie nauk ścisłych.

W ciągu ostatnich pięciu lat uczelnia podjęła kilkaset programów naukowo-badawczych oraz opublikowała 100 prac naukowych i 4000 artykułów naukowych.

Uczelnia w ostatnich latach uzyskała 20 patentów.

Uniwersytet Chongqing Jiaotong jest bardzo aktywny na arenie międzynarodowej. Od lat współpracuje z 30 zagranicznymi uniwersytetami i jednostkami naukowo-badawczymi, w tym z University of Texas w Stanach Zjednoczonych, University of Hannover w Niemczech, University of St. Petersburg w Rosji, University of Burgos w Hiszpanii i University of Hanoi w Wietnamie. Uniwersytet podjął już działania na terenie Polski prowadząc wspólne projekty z Politechniką Opolską praz Politechniką Śląską.

Loading...