W grudniu Kongres Zarządzanie Infrastrukturą Drogową

Kongres „Zarządzanie Infrastrukturą Drogową” odbędzie się w Warszawie w dniach 4-5 grudnia, zorganizowany wspólnie przez Polski Kongres Drogowy i inicjatywę INFRAMA.

Kongres będzie pierwszym w takiej skali wydarzeniem, poświęconym w całości zarządzaniu drogami na różnych poziomach – od strategicznych decyzji politycznych, po codzienną pracę zarządcy drogi, nawet tej bardzo lokalnej. Szczegółowa tematyka prezentacji i debat dotyczyć będzie m.in. innowacyjnych metod finansowania dróg, kształtowania cyklu życia drogi, zarządzania ryzykiem w utrzymaniu dróg, roli diagnostyki i wiarygodnej informacji w zarządzaniu siecią drogową. Te aspekty i szczegółowe narzędzia zarządzania siecią drogową wchodzą w skład stosunkowo nowej dyscypliny, zwanej Road Asset Management (kompleksowe zarządzanie zasobami w drogownictwie).

Kongres będzie służył także praktycznej wymianie doświadczeń. Będzie ona mieć formę warsztatów, podczas których uczestnicy podzieleni na mniejsze grupy będą rozpatrywać realne przypadki w zarządzaniu infrastrukturą drogową. Tematyka warsztatów to: diagnostyka nawierzchni i wykorzystanie jej wyników w zarządzaniu, zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego, planowanie remontów oraz ryzyko w zarządzaniu infrastrukturą drogową.

Kongres odbywać się będzie pod auspicjami Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC. W przeddzień obrad – 3 grudnia – Polski Kongres Drogowy, jako komitet narodowy PIARC będzie gospodarzem spotkania swoich europejskich odpowiedników, z udziałem władz organizacji. Uczestnicy tego spotkania wezmą udział w sesji plenarnej Kongresu ZID w dniu 4 grudnia.

Partnerem PKD w organizacji Kongresu, odpowiedzialnym za stronę programową jest Inicjatywa Edukacyjna INFRAMA, powołana w celu wdrażania Road Asset Management poprzez szkolenia i doradztwo.

Szczegóły dotyczące Kongresu ZID dostępne są na stronie internetowej tego wydarzenia.

Loading...