Nowa Komisja, stare postulaty
Ulica w jednym z miast na Mazurach. Zdjęcie ilustracyjne. Fot PKDUlica w jednym z miast na Mazurach. Zdjęcie ilustracyjne. Fot PKD

Drogowcy z miast, skupieni w Komisji Drogownictwa Miejskiego, zgłaszają ponownie wniosek o opracowanie nowej ustawy o drogach publicznych. Ten postulat od lat kończy każde obrady tej grupy zarządców drogowych, znalazł się także w uchwale którą przygotowano już po zakończeniu ostatniego – XX Zjazdu Drogowców Miejskich, który w końcu września obradował w Bielsku-Białej.

Wśród spraw szczegółowych, znalazło się wystąpienie do resortu infrastruktury o pilne uporządkowanie spraw związanych z reklamami świetlnymi w kierunku ograniczenia ich stosowania i lokalizowania w pasach drogowych. Zapowiedziano też, że Komisja podejmie próbę rozwiązania problemów dotyczących własności i stanu technicznego infrastruktury oświetleniowej będącej w gestii różnych instytucji. Zdaniem uczestników zjazdu, konieczne jest także wykreślenie z ustawy Prawo budowlane konieczności uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku remontów i przebudów dróg w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej._x005F_x000D_
Uczestnicy Zjazdu pozytywnie ocenili prace Komisji Drogownictwa Miejskiego oraz uznali za celowe i niezbędne dalsze jej funkcjonowanie. Powołali jej nowy skład na dwuletnią kadencję. Następny Zjazd odbędzie się za dwa lata._x005F_x000D_

Loading...