Konsultacje katalogu mostowego

Ministerstwo Infrastruktury prosi o nadsyłanie do 11 stycznia uwag do projektu „Katalogu typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów”, który opublikowało na rządowych stronach internetowych.

Projekt przygotowała, na zlecenie MI, firma Promost Consulting. Celem opracowania – jak napisał wiceminister Infrastruktury Marek Chodkiewicz – jest okreslenie optymalnych, powtarzalnych i funkcjonalnych pod względem wykonania i utrzymania typów konstrukcji takich obiektów. Zawarte w katalogu informacje powinny być przydatne inwestorom a także projektantom na każdym etapie zarządzania mostami: od projektowania i wykonania po późniejsze utrzymanie.

Po konsultacjach i – jeśli będzie taka potrzeba – ewentualnych poprawkach, katalog zostanie zarekomendowany przez Ministra Infrastruktury do stosowania, zgodnie z nowymi uprawnieniami zapisanymi w ustawie o drogach publicznych. Resort infrastruktury przewiduje, że dokument stanie się w przyszłości elementem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, nad którą toczą się obecnie prace.

Z projektem katalogu, a także innymi dokumentami zapoznać się można na stronie internetowej Ministerstwa . Termin zgłaszania uwag upływa 11 stycznia br.

Loading...