Światowy Zimowy Kongres Drogowy PIARC w 2026 r odbędzie się we Francji

Zimowy Kongres Drogowy organizowany jest co cztery lata. Za każdym razem wydarzenie to odbywa się w innej części świata, w 2018 roku organizatorem Światowego Zimowego Kongresu Drogowego PIARC była Polska. Wydarzenie odbyło się w Gdańsku. To właśnie wtedy PKD zyskało status Komitetu Narodowego PIARC w Polsce.

Podczas kongresu spotykają się eksperci, naukowcy, a także praktycy z firm na co dzień zajmujących się zadaniami związanymi z utrzymaniem dróg zimą. Jest to jedyne wydarzenie, gdzie szeroko omawiana jest tematyka związana z zimowym utrzymaniem w każdym aspekcie – od planowania zadań, przez ich finansowanie, standardy a także innowacje, która mogą wnieść nową, lepszą jakość w utrzymanie przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów ponoszonych w tym zakresie.

W 2022 roku Światowy Zimowy Kongres Drogowy PIARC odbędzie się zdalnie w Calgary w Kanadzie.

Reejejstracja jest juz otwarta:

Adapting to a Changing World | World Winter Service and Road Resilience Congress (piarc-calgary2022.org)


Loading...