Dwa polskie referaty podczas seminarium PIARC

Podczas 1. Międzynarodowego Seminarium Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Klęskami w Infrastrukturze Drogowej (PIARC 1st Interniational Seminar on a Sustainability and Disaster Management for Road Infrastructure) w meksykańskim Cancun swoje referaty wygłosili przedstawiciele PKD: dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki Krakowskiej, dr inż. Maciej Hałucha oraz mgr inż. Marcin Dębiński.

Organizatorem Seminarium były PIARC Technical Committees 1.5 i 3.4 i Meksykańskie Stowarzyszenie Inżynierii Drogowej, a wzięli
w nim udział eksperci branży drogowej z całego świata. Marcin Dębiński i Janusz Bohatkiewicz przedstawili referat o wpływie warunków ruchu drogowego na poziom hałasu na miejskich drogach jednojezdniowych. Autorami drugiego referatu – o wpływie pojazdów elektrycznych na redukcję hałasu w sąsiedztwie dróg – byli Maciej Hałucha i Janusz Bohatkiewicz.

 

Loading...